« Hem | Mikael rekommenderar: » | Kan någon svara mig? Små och stora öron... » | Snöplig symbolik Nordic Battle Groups kastrerade l... » | Ett steg fram och två steg tillbaka Om vår självva... » | Om Michael Moore, 9/11 och valfusket USA:s legitim... » | Recension: Bilderberggruppen och maktens sanna ans... » | CIA förstörde tortyrfilmer Vita huset visste natur... » | Bush backar -- visste redan i augusti » | Ledande presidentkandidat stödde våldtäktsman av p... » | Ladies and Gentlemen: Randi Rhodes! »

Stor svensk sida om vaccin
och konsekvenserna för vår hälsa

I går tipsades jag om sajten Vaccinfakta.com, av en av skaparna, P. Eftersom jag ofta lyssnar på Alex Jones' radiosändningar och då och då tipsas av engagerade läsare, har jag länge varit medveten om problemet, men bara bloggat om det vid ett par tillfällen.

Bifogat i tipset fanns detta citat från Dr Archie Kalokerinos, som, om det är riktigt, kanske visar hur allvarligt detta ämne är:
"Doctors and nurses vaccinate babies without a thought that what they are doing might be highly dangerous and abusive yet neither they nor anyone else is willing to take responsibility if something terrible happens. My final conclusion after forty years or more in medicine is that the unofficial policy of the World Health Organization and the Save the Children's Fund is one of murder and genocide."
"Läkare och sköterskor vaccinerar småbarn utan en tanke på att det de gör skulle kunna vara ytterst farligt och ett övergrepp, ändå är varken de eller några andra villiga att ta på sig ansvar om något fruktansvärt inträffar. Min definitiva slutsats efter fyrtio år eller mer som medicinare, är att den inofficiella policyn hos WHO och Rädda barnen är en fråga om mord och folkmord." [Övers. MW]
Barnvaccinering och autism
Den rikliga förekomsten av kvicksilver i moderna vacciner, obligatorisk vaccinering av unga flickor med cancerframkallande virus, den lavinartade ökningen av cancer överhuvudtaget -- detta är inte spekulationer och hysteriska larmrapporter, utan den verklighet vi lever i.
1920 dog ungefär 1/33, en trettiotredjedel, av USA:s befolkning av cancer. Förra året var 1/3 -- en tredjedel -- av dödsfallen i USA cancerrelaterade. (Källa Alex Jones)
Utvecklingen av barnautism är minst lika skrämmande och väldigt tydligt kopplad till just vaccineringar, i alla fall har massor av föräldrar vittnat om att barnen gått in i sitt autistiska tillstånd i direkt samband med en vaccinering.
Jag har också förstått att föräldrar som vägrar att låta sina barn vaccineras, av rädsla för följdverkningar, får problem med sociala myndigheter.

Amishfolket har ingen barnautism
På Vaccinfakta.com hittade jag till exempel en mycket oroväckande rapport, som jämförde förekomsten av autism hos vaccinerade repektive icke-vaccinerade barn. Det var möjligt tack vare att amishfolket i Pennsylvania, du vet de där som fortfarande åker häst och vagn och inte har elektricitet, inte heller tillåter sina barn att vaccineras. Märkligt nog har de inte heller några rapporterde fall av autism, bland fler än 30.000 barn! Utanför deras skyddade värld är antalet autistiska barn nu uppe i över en halv procent -- 1 på 166 barn drabbas idag av autism, och antalet växer snabbt.

Så här skriver Vaccinfakta, bland annat:
Det är inte längre en hemlighet att det pågår epidemier av neurologiska sjukdomar hos barn; autism, ADHD etc. Lägg där till epidemier av autoimmuna sjukdomar som t.ex. Diabetes, MS, Artrit, Astma etc. Alla dessa är kända biverkningar av vaccin. Ändå kliar läkare sig i huvudet och säger ”vi vet inte vad som orsakar denna epidemi”.
Den rimligaste förklaring till dessa sjukdomar och att allt fler barn mår sämre och sämre är enligt åtskilliga vetenskapliga studier: Vacciner. Den ständigt ökande mängd vacciner som ges våra barn kombinerat med de erkänt farliga tillsatser som de innehåller har en klar och tydlig koppling till varför barn mår allt sämre. Utbilda dig. Ta reda på så mycket du bara kan.
Myndigheten säger kategoriskt "nej"
Men svenska Smittskyddsinstitutet hävdar med bestämdhet att det inte finns några vetenskapligt hållbara bevis för att vaccin skulle kunna knytas till några som helst sjukdomar. Kvicksilverföreningar har helt slopats bland vaccinerna i barnvaccinationsprogrammet, försäkrar man, och de förekomster som ännu återstår utanför barnvaccinerna motsvarar bara ett par portioner fisk...

Skulle det verkligen vara möjligt att vacciner gör mer skada än nytta? Att läkemedelsindustrin tillåts ta väldiga risker med våra barn och att myndigheterna inte ser det -- eller ännu värre -- tillåter det att ske?

Svensk läkemedelsindustri
Det är i samanhanget viktigt att komma ihåg att Sverige har varit och fortfarande är en av världens främsta läkemedelsindustrinationer, med företag som Astra, Pharmacia, Leo och många andra. Vi är också ett av ytterst få länder i världen med ett statligt apoteksmonopol. Möjligheterna till korruption har alltså vart mycket stora.
Ja, anklagelserna är mycket allvarliga och allt annat än nya. Att våra barn mår allt sämre är det ingen som förnekar.

All skit våra barn får i sig
Och ser vi på det stora perspektivet, med barnfetma, ökat godisätande och sockerintag, ökat intag av artificiella sötningsmedel, fluor, konserveringsmedel och färgämnen, förekomsten av antibiotika i kött och ökningen av resistenta, icke behandlingsbara bakterier, kvicksilver och andra miljögifter i fisk och så vidare, så är den nya sjukdomsbilden bland barn kanske inte så konstig.

Giftiga kinesiska leksaker
Nu i juletider får vi dessutom höra att problemet med leksaker från först och främst Kina, som innehåller stora mängder bly och andra gifter, även drabbat oss i Sverige, genom ökad direktimport. I USA har detta blivit en stor och kontroversiell skandal.

Kinesiska mediciner fulla av gifter
På tal om Kina så hörde jag ett radioprogram på P1 för någon månad sedan, som handlade om den stora ökningen av aktiefonder och privatsatsningar i kinesisk läkemedelstillverkning. Vinstutvecklingen och utdelningen var tydligen fantastisk! Men det fanns en baksida. Kontrollen av vad medicinerna innehöll var i det närmaste obefintlig. Bland annat nämnde man en skandal nyligen i Sydamerika, i Colombia tror jag att det var, där kinesiska mediciner som innehöll stora mängder miljögifter hade dödat massor av mäniskor.

Kommunisterna tillverkar skiten och kapitalisterna köper den... Globaliseringen, den nya världsordningen, NWO, i ett nötskal.
Nästa sommar är det dags för den stora symboliska fusionen, de olympiska spelen i Peking.
Yippee!!!

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Problemet med vaccinerna blev jag uppmärksammad på 1995 när mina barn var små. Min äldsta dotter som då var 4 år blev vaccinerad och i samband med det fick hon feberkramper som var väldigt otäcka för dottern och oss som föräldrar. Eftersom jag är homeopat och är kritisk till Läkemedelsindustrins utsläpp av gifter i miljö och mänsklighet studerade jag extra dessa vacciner och slutade vaccinera mina barn då. Mina två flickor som är 14 och 16 år gamla fick i samband med att andra barn vaccinerades mot kikhosta just denna sjukdom, som var väldigt jobbig för dem och mig som Pappa! Jag har själv haft kikhosta när jag var barn. Nu fick jag en något lindrigare form av kikhosta i samband med massvaccineringen det året i vår skola. Men jag vet nu att vacciner ställer till mer skada än nytta! Vaccinerade barn är immuna något år, under tiden smittar de andra barn som inte är vaccinerade. Och när deras egen vaccinering "går ut" blir de också sjuka. TBC vaccineringen är ett skräckexempel på vad som händer när dessa Tuberkelbakterier blir resistenta, mycket tack vare de dåliga vaccinerna mot just TBC.
De vaccinerna dödar tusentals barn i Afrika, Asien och Latinamerika utan att vi får veta något om detta i Sverige.
I Sverige forskas det i AIDS vacciner, när jag fick reda på detta att det skulle provas på studenter vid forskning på Södersjukhuset? tror jag att det var. Skrev jag till forskarna och tycket att de skulle prova vaccinerna på sig själva och sina familjer, ingen ville lyda min uppmaning! Något år efteråt avbröts forskningen? Anledningen var att vaccinerna inte var tillräckligt "rena" Jag har inte hört att forskningen kommit igång någon annanstans! Hur många studenter som fick HIV eller AIDS i samband med dessa försök, är det ingen som idag vet något om.
Det finns en bra länk http://www.klokast.se/siem/Vaccinbroschyr.html

Kellerman

En vaccination är ett angrepp på immunförsvaret, jag tycker det är fullkomligt vidrigt att de vaccinerar barn från 3 månaders ålder, då deras immunförsvar knappt börjat utvecklas. Då ska de få flertalet sjukdomar i sig, samt att deras immunförsvar ska bli hyperaktiverat av vaccinets adjuvans (t ex aluminiumhydroxid eller som i andra länder kvicksilver).

De säger att vaccinen immuniserar och gör immunförsvaret starkare vilket är en ren lögn, i själva verket är det ett kraftigt angrepp som hotar att slå ut immunförsvaret helt hos vissa barn om de har otur. I själva verket de-immuniserar barnens immunförsvar mot andra sjukdomar - de blir mottagligare, samt att sjukdomar drabbar dem hårdare än de annars skulle göra.

Ett barn har dessutom svårare att föra ut främmande ämnen (t ex adjuvansen) ur kroppen än en vuxen person, så det är mer som lagras kvar i kroppens fettvävnad, hos barn blir det hjärnan som det lagras i och ligger kvar latent i kroppen för framtiden och stör hjärnans immunförsvar som utvecklas senare. För varje vaccination lagras det en viss mängd av tillsatserna, tills det når en peak vid mässlingsvaccinet, inte undra på att de flesta skadorna kommer där. De säger att de är sådana små mängder av dessa ämnen att de bagateliseras i deras informationsbroschyrer, men den kraftiga reaktionen hos barnen vittnar om något helt annat. Höga "hjärnskrik" som kan vara i flera timmar hos de små barnen ett par dagar efter vaccinationstillfället är bevis nog att läkarna ljuger. Jag har hört kompisars barn i telefonen. Jag fattar inte hur föräldrarna kan ställa upp på denna tortyr av deras egna barn? Jag gör det inte.

För mig var valet enkelt. Först fråga jag om det var obligatoriskt. Nej blev svaret, då kom min följdfråga; Vem är då ansvarig om något går fel? När jag fick höra att ingen tog ansvar, att det var mitt ansvar som förälder, då sa jag nej tack! Kan de inte stå för skiten, så kan de behålla det.

Bra att Mikael tar upp dethär.

Även min äldre dotter fick "feberkramper" vid 10 mån ålder som sedan tolkades som någon typ av epilepsi. Barnet blev imatat trileptan i två års tid och skulle köras till Barnkliniken för blodprov varannan månad. (och då kollades ju väl närmast om vi föräldrar gett medicineländet åt barnet)

Min yngre har jag vägrat låta vaccineras till den del det varit möjligt. Men - barnets mor, min ex är tyvärr både ointresserad och okunnig = litar blint på myndigheter...så det är svårt att veta vad hon i smyg låter vaccinera i barnen.
Hon hade fräckheten att i smyg gå och vaccinera min hund...

Nu propagerar pressen i Finland för HPR-vaccin. Man hör inte en enda kritisk röst i samhällsdebatten.

Tyvärr okunskapen är stor inom detta område. Be henne söka på internet där finns massor av info.
Se även min tidigare länk, Siem:s sait innehåller massor av kritik till det etablerade skråtänkandet och korruptionen inom Läkemedelsindustrin. Ta Stelkrampsvaccinering till exempel. Varför vaccineras barn mot stelkramp? Ingen människa får stelkrampsbakterier idag som är livshotande. Ingen människa har under de senaste 20 åren dött i stelkramp, men ändå fortsätter vaccineringen! Tack vare att sjöterskor skrämmer upp föräldrar och barn, som genast håller med pga okunskap!
Många föräldrar är rädda att ta egna beslut inom hälsa, pga av okunskap om sin egen kropp.

Lars, jag tror inte hon får gå och vaccinera ditt barn mot din vilja. Kallas det egenmäktigt förfarande? Jag har en liknande situation, med en "mormor" som är så orolig för stelkramp, jag är oroad att de hittar på något bakom min rygg.

Det här med vaccinen är det som gör mig mest förbannad av allt.

Stackars barn, vars immunförsvar inte får utvecklas naturligt - utan hela tiden angripas med detta skräp. Jag känner folk vars barn fått vaccinationsskador, det är hemskt - samt att de inte får erkännande för detta.

Det är verkligen obehagligt detta då inte båda föräldrar är överens kring vaccination. Vilken fullkommligt SJUK situation, som uppstår, då den mer pålästa måste lägga sig i ärendet. Det har hamnat på föräldrarna att bevisa att det är farligt och inte på myndigheterna att bevisa att det är säkert. Så otroligt många i detta samhälle, som agerar utifrån hörsägen. Märkligt, men tanke på att det är våra älskade barns , och i slutändan hela befolkningens hälsa som står på spel.
Mitt tips är att be den respektive som vill vaccinera, komma med bevis för att det är säkert. Dessutom kan den få plocka fram godtagbara siffror på sjukdomsstatistik, före och efter vaccinationerna infördes. Att visa filmer är också bra. http://video.google.com/videoplay?docid=2279492470178532569&q=vaccination+norway&total=7&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=1 är ett exempel på horribelt vaccinationsförfarande. Jag vet, det här är verkligen en klurig situation att befinna sig i. Det är ett oerhört viktigt beslut. Jag skulle inte rekommendera att be folk titta på kloka gubbens sida. Även om det finns mycket information där, så finns en hel del som kan dra ner trovärdigheten och göra människor om möjligt ännu mer benägna att tycka att människor som inte vaccinerar är galningar (men det är vad jag tror).

Mihra: De hävdar t ex att den "danska undersökningen" bevisar att vaccinen var ofarliga i kjölvågorna efter att autism börjades kopplas till MPR-vaccinet i flera publicerade rapporter. Problemet med den danska undersökningen var att det var ett rent beställningsjobb från vaccinationsindustrin, illa utfört. De vattnade ut resultatet genom att addera ytterligare personer till undersökning. Dvs gjorde om det några ggr tills de var nöjda med resultatet. Samt att de satte upp kriterier för urvalet, att de bara tittade på om barn diagnoserats med autism upp till 4 års ålder, om barnet fick autism diagnoserat efter 4 års ålder (vilket är vanligaste), så kom det resultatet inte med i undersökningen. Så enkelt är det att lura alla.

Vaccinationsskador är svåra att mäta, det kanske märks när folk ska börja högskolan och upptäcker att de behöver en förberedande kurs för att klara att komma in i gängorna - att det där lilla extra som krävs saknas. Att också en förberadande kurs för den förberedande kursen behövs, vilket har redan hänt.

Det absolut töntigaste skämmigaste målvaktsjobbet den svenska delen av denna vaccinationsindustri gjorde, var när sverige (i ren panik) tog bort tiomersal (kvicksilver) ur barnvaccinen -92 efter alarmerande siffror. De införde en mängd hockos pockus behandlingsmetoder samtidigt, bl a att lägga barnen på rygg. Redan inom ett halvår halverades siffrorna för plötslig spädbarnsdöd och de var snabba med att tillskriva resultatförändringen till att "lägga barn på rygg" metoden hade gjort det. En ren konspiration för att skydda vaccinationsindustrin, klockrent och odiskutabelt.

Jag blir bara arg när jag hör och läser om hur viktigt det är att småbarn ska ligga på rygg, att det räddar liv. Ett sådant sabla hyckleri utan dess like. Det var bara ett av de många halmstrån de fångade i samband med att de tog bort tiomersalen ur barnvaccinen.

Rapidact, förlåt om jag uttryckte mig otydligt. Vi är på samma sida i denna fråga :) Varför jag inte rekommenderar kloka gubbens sida till "oinvigda" är för att denna inte är så noga med källhänvisning, vilket kan klinga oseriöst. Speciellt då personen ifråga redan är för vaccinering och... myndigheter. Jag är verkligen intresserad av dina erfarenheter av vaccinatinsskador!

Mvh/Mihra

Mihra: Nej, det är klart att hans sida verkar vara oseriös.

Jag har själv tänkt göra en, men mer som "en förälder till en annan". Jag har kommit till vissa insikter i denna fråga, som jag tror jag skulle kunna vidareförmedla utan större problem. Det är lite av ett korthus när man hårdgranskar det. Man måste visa vägen för andra att de också vågar säga nej ibland.

Jag måste bara dela med mig av denna lilla historia.

Jag kommer ihåg hur det var när mitt barn var liten, vi satt med i föräldragruppen och lärde oss att ge våra barn barnmassage med mera. De andra barnen, som var vaccinerade kunde börja gråta utan speciella anledningar, det gick så långt att de andra föräldrarna var häpna över att vår dotter var så annorlunda och lugn jämfört med deras barn, de pratade öppet om det. Visserligen visste de inte om att hon inte var vaccinerad. Det är en märkbar skillnad.

Endel har riktat sina kommentarer till mig, tack för det. Tillåt mig kommentare dessa.

Det är tyvärr ingen större idé att be min ex kolla något på internet. Hon har varken " tid eller lust" och dessutom "vet vi ju alla att internet är fullt med dilettantsnack". Fakta däremot serveras av skolans hälsovårdare, enligt henne.

(Förra veckan var det f.ö. prat om stelkrampsvaccinet 5-klassisterna skulle alla injiceras)

Huruvida min ex mot min vilja kan ge lov att vaccinera mina barn, vet jag faktiskt inte. Dels misstänker jag att barnen trots mina små varningens ord inte vill vara dom enda i klassen som förvägras vaccin. (Man kan ju bli retad eller mobbad för sånt kanske..?)

Det är inte så lätt att vara den enda som är mot strömmen.

Lars, stå på dig. Det är dina barn också, du har ett anvar du med.

Strunt i tanten, kontakta skolans ledning och be dem skriva in att fadern inte samtycker till barnens eventuella vaccination av stelkramp, samt att du håller skolans personal ansvarig om något dylikt skulle ske mot din vilja. Tjaffsar dom, så ska du trycka på att det inte är obligatoriskt för att de inte vill eller kan ta ansvar för innehållet, att valet faktiskt är fritt. Du är ansvarig för ditt barn upp till 18 års ålder och det är ett övergrepp mot dina barn, om de trots allt mot din begäran skulle vaccinera dem bakom din rygg, utan ditt samtycke.

Jag kommer själv göra detta, jag kör över min andra hälft helt och hållet. För mig kanske valet är lättare då folk i min närhet har vaccinationsskadade barn.

Alla vaccinmotståndare stå på er mot sjukvårdsetablissemanget och oinformerade föräldrar. Förklara för barnen varför vaccinering inte är bra och är farligt för deras hälsa. Varför ökar allergier, astma, bokstavsbarnen, varför är ungarna agressivare idag än när jag växte upp. Hur är det med koncentrationsvårigheter mm. Barnen förstår och håller med, det gör mina. Jag pratar direkt med deras lärare och skolsköterska om de försöker påverka mina döttrar. Skaffa fakta och leta på internet. Gå in på kloka gubben, han vågar stå upp för de som inte vill låta sig styras av sjukvårdsbyråkrati.
Kellerman

Man får ju skrämselhicka när man läser här, ska själv bli pappa om cirkus en vecka vilket då innebär att jag snart måste ta ställning till detta. Innan har jag aldrig ifrågasatt utan litat blindt på att det är bra. Berätta gärna mer om era upplevelser, mycket intressant att höra. Men som jag förstår det så är ni som skriver här HELT emot vaccin? Alltså att man borde inte injicera något vaccin alls? Att man ska begränsa användandet är väl självklart men dessa mot hepatit a och b till exempel? Om man åker utomlands där andra sjukdomar vanligare, behöver man nåt då eller är vaccinen verklösa? Usch det är mycket lättare att bara följa med strömmen, men vad vore livet om det inte var komplicerat=)
mvh

Pantheon. Vad bra att du reflekterar kring detta INNAN ert barn är fött. Ofta står man där omtumlad och omskakad på BVC och sköäterskan säger "Nu är det dags för barnets första vaccination". Mitt tips är: Läs på så mycket du bara kan innan ni injecerar NÅGOT i er bebis! Tyvärr står inte hela sanningen på Socialstyrelsens hemsida, så stanna inte där. Det är inte skadligt på något sätt att skjuta upp vaccineringen. Tvärt om!
Vi sköt upp vaccineringen på vårat barn, för att förkovra oss i det ENORMT tråkiga ämnet. Vi har lagt ner åtskilliga timmar, då vi ville vara säkra på att vi tog rätt beslut. Det finns ju skrämselpropaganda i båda läger och det har vi inte mycket för. Vi har ännu inte givit barnet något vaccin och det kommer vi nog aldrig att göra, med den information som vi tycker oss ha idag. Lycka till och som sagt: Utbilda er själva. Det är NI som föräldrar som ansvarar över ert barns hälsa i slutändan. Inte den som givit sprutan, eller de som gjort vaccinen. Enligt lag är de friskrivna från ansvar för eventuella komplikationer av vaccinet. Bara DET får en att tänka...

Patetiskt att de varnar gravida kvinnor från att äta östersjöfisk i slutet av graviditeten när barns hjärnor börjar utvecklas (notis: de rekomenderar den odlade laxen, fast den kan innehålla än mer tungmetaller, för att de matar dem med koncentrerad föda i form av pellets, gjord av östersjöströmming som innehåller mest tungmetaller av all östersjöfisk - bara det visar hur inkompetenta de är med att ge råd). Sedan efter barnet är fött, ska de injesera liknande gojja helt utan kritiskt tänkande. Om det ena är fel - varför är det andra okey? Det är nu barnens hjärna står inför en enorm utveckling då miljarder hjärnceller ska bildas - vill man gå in och störa den processen?

Autism beror på olika typer av hjärnskador - stora som små, det är så bekvämt för industrin att ha diagnoser som Autism - då orsaken - hur hjärnskadan tillkommit alltid förblir ett mysterium.

BVC personalen får en speciell utformad folder från socialstyrelsen med information hur de ska gå tillväga för att argumentera och övertyga kritiska och osäkra föräldrar att ändå vaccinera deras barn.

Idag avvaktar allt fler föräldrar, just pga att alternativ information finns att tillgå via internet, sedan går snacket på stan allt mer. När ni säger nej, så ska ni veta att ni är långt ifrån ensamma om det beslutet. Alla jag känner som gjort det valet har inte ångrat sig. En som trots allt valde att vaccinera barnet lite senare när de var större - sa typ, "va tur att jag väntade ett tag med det, han hade aldrig klarat det annars", när de såg hur illa barnet reagera i flera dagar efter vaccinationstillfället.

Min första pojke fick de tre första sprutorna. Valde att avvakta med mpr-sprutan eftersom en kompis påtalat en del risker med vaccinationer. När sedan min andra pojke fick kramper och en kraftig förkylning efter första sprutan bestämde jag mig för att göra en egen granskning. Desto mer material jag läste dessto mer likheter fann jag med min äldste son.
Idag har han diagnosen atypisk autism och språkstörning. Samband med vaccinet? USA har gjort ett erkännande http://www.autismvox.com/the-case-of-hannah-poling/
Min tredje pojke får nu inte ett enda vaccin.
Vad har egentligen hänt med vaccin-
fakta sidan? den går inte längre att öppna/ Marina

Är det någon som vet vad man har för rättigheter om en av föräldrarna vill vaccinera och den andra vill inte? Min man vill absolut vaccinera och jag vill absolut inte. Detta har blivit en helt ohållbar situation där han hotar att ta barnet bakom min rygg och vaccinera det! Jag vågar inte sova längre.

Hej alla lättpåverkade aftonbladetläsande människor!
Eftersom ni tydligen verkar veta mer om detta än yrkesverksamma oberoende och beroende (gissar på att ni kommer svara att de alla är korrupta) forskare och läkare så får någon väldigt gärna ge mig ett rimligt argument till varför läkemedelsindustrin skulle vilja slakta och skada alla barn runtom i världen. Jag kan också upplysa er om att alla mediciner som f eks antibiotika, smärtstillande, cancermediciner, behandlingar osv( som ni förhoppningsvis har använt livet igenom annars hade ni inte suttit här idag) alla är framtagna på samma sätt, med samma riskbedömningar och cost-benefit beräkningar. Rannsaka er själva om ni inte använt någon antibiotika någon gång eller känner någon som blivit räddad till livet av en sån banal sak som en lunginflammation till exempel.

En annan jag reagerar på är texten i bloggartikeln att 1920 så dog 1/33 i cancer och nutid dör 1/3 av cancer. Ni kan tydligen inte mycket om statistik. Detta beror INTE på vacciner, detta beror på: 1. Störta riskfaktorn för cancer är hög ålder. Vi blir mycket äldra idag än 1920. Alltså = mer cancer idag.
2. Sjukdomar som dödade oss långt innan vi fick cancer 1920, f eks hjärt och kärlsjukdomar, banala infektioner osv dör vi inte av idag pga av forskning och mediciner. Alltså ökar överlevnaden i alla andra områden = dödligheten i cancer ökar.
3. Idag hittar vi dem som har cancer i en mycket högre grad än vi gjorde på 1920 talet. Detta gör vi bland annat med hjälp av magnetröntgen, CT-scanningar osv. 1920 dog folk och man visste inte av vad. När man idag kan se att det faktiskt va cancer. Därav var cancerfallen många fler än de som rapporterades på den tiden.

Detta är bara några argument för att peka på eran bristande logik, fullständiga okunskap i ämnet osv. Jag vill också trycka på att ni skall vara glada att läkemedelsbolag, läkare, forskare inte tänker som ni. Hade de använt samma logik som ni så hade sjukvården varit en hemsk plats.

// Man skall inte spekulera i saker man inte har en susning om, vi som jobbar med detta har den längsta grundutbildningen ( mer än 6 år) som finns pga av att detta är komplicerade saker. Jag tror inte att du hade velat att någon annan än en bilmekaniker skulle serva din bil eller?

// John Lindberg - Läkarstudent på termin 9.

Skicka en kommentar

Länka till detta inlägg

Skapa en länk

Mikael Wälivaara

Om mig

  • Mikael Wälivaara
  • KIVIK, Skåne, Sweden
  • "Food for thought", eller tankeföda som man skulle kunna översätta det med, till andra hungrande själar, som jag.
Min profil