« Hem | Japanska ministrar utfrågade om 11 september » | Mitt Romneys seger i Michigan taktikröstning från ... » | Valfusk i New Hampshire? 80 % av rösterna har inte... » | Amerikanska kärnvapenhemligheter till salu genom t... » | USA bäddar för nya svepsskäl för att angripa Iran » | Snabbhälsning till alla från MAS » | Primärvalsräkning sker med knappvalstelefon till I... » | Benazir Bhutto - en teori » | Ron Paul på svensk tv 28.12 » | Nyårshälsning från sjuksängen »

"The End of America: Letter of Warning to a Young Patriot"

Lätt redigerad av Leif Erlingsson, från foruminlägg på ett diskussionsforum.

Min vän Gunnar Thorell har läst Naomi Wolfs "The End of America", och med hans tillåtelse lägger jag här ut hans tankeväckande kommentar till boken, en bok som jag anser förtjänar bästa möjliga spridning bland läskunniga och tänkande personer.  För att om möjligt inte Sverige ska följa Förenta Staterna in i vansinnet och kollapsen.

"The End of America: Letter of Warning to a Young Patriot -- A citizens call to action"
av Gunnar Thorell
2008-01-17

Vad ska man säga efter att ha läst "The End of America: Letter of Warning to a Young Patriot -- A citizens call to action" ?

Vi har växt upp med detta USA, sett upp till det.  Vi har en svensk "nation" placerad i USA / ca 11 miljoner ättlingar till svenskar... (vet ej var jag fått siffran från).  Kanske inte konstigt att Sverige är att likna vid ytterligare en stat i Förenta Staterna.

Vi har tagit intryck av jazzen, beat generation, hippie, medborgarrätt, terapier, bilar, hollywood, demokrati, företagsamhet.  De intellektuella har beundrat den amerikanska konstitutionen - dess "checks and balances", som varit konstruerade för att utesluta uppkomsten av förtryck mot medborgarna.

Vi delar också en återkommande misstro mot de amerikanska regeringarnas militärmakt - säkert samma misstro som majoriteten av det amerikanska folket: mot Macarthyismen, den inbyggda rasismen, CIA, krigsvansinnet (mot Latinamerika, Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak mm).

Här kommer en ung intellektuell som Naomi Wolf och säger att: nu är det mer eller mindre kört för USA som liberal stat, om inte folket reser sig och återupprättar demokratin.  Det finns bara en sista chans att ta sig ur det järngrepp som fascisterna i Washington skapat.

Den måste tas inom den närmaste tiden - annars har vi ett liknande scenario som för Tyskland på trettiotalet, Sovjet på tjugutalet.  Människor i medierna och i arbetslivet kommer av rädsla att trakasseras o förlora jobben, börja anpassa sig till att passivt betrakta de övergrepp och kränkningar som statsmakten utför mot oppositionella.

Det är förfärande att läsa vad som redan har utförts i den vägen.  Tortyren i Guantanamo som legaliserats.  The Patriot Act med olika tillägg, som ger presidenten rätt att utpeka och utan laglig procedur på obestämd tid fängsla människor såväl inom som utanför USAs gränser.  Den omfattande övervakningen som ger statsmaktens rätt att på grund av "säkerhetsskäl" göra intrång i medborgarnas privaliv.  Upprättandet av den korporativa armén Blackwater med väpnad kapacitet för att slå ut andra stater i världen / o verkställa förföljelse mot amerikanska medborgare.  Koncentrationsläger är redan byggda.

För att tydliggöra sina resonemang drar Naomi Wolf paralleller med det som hänt i de kommunistiska och fascistiska diktaturerna.  Samma sekvens av repressiva händelser inträffar.  Ibland kommer snarlika begrepp till användning.  "Illegal combattant" är konstruerat som Stalinismens "Folkfiende".  Diffusa anklagelser mot människor som inte får veta vem som pekat ut dem, vad de anklagas för.  Men det rör sig genomgående om folk som visat opposition mot krigen och som kritserat Bush-regeringen.  Syftet enligt Naomi Wolf är att bygga upp offentligheten till ett "skådespel" som sprider skräck.

Oberoende journalister och mediearbetare har arresterats och trakasserats i Irak.  Flertalet har släppts men hoten mot dem kvarstår, ingen av dem har  officiellt friats från "misstankar" eller gottgjorts, trots att inga lagbrott verifierats.  En del av dem har torterats och misshandlats.  Flera Al Jazeera medarbetare har dödats av amerikansk militär.  Greg Palast som skrivit "The Armed Madhouse", väntar på rättegång för att han filmade ett industriområde vid katastrofen i New Orleans.  Ett stort antal intellektuealla och akademiker i USA har på så sätt trakasserats, förlorat sina jobb.  Ingenting av detta nämns i svenska medier.

Kan vi hoppas på att demokratin kan upprättas i USA 2008?  Det är ovisst vad som kommer att hända vid presidentvalet.  Men det är inte presidenterna som kan rädda demokratin utan folket.

Vad kan vi göra?  Göra oss av med tendensen att urskulda diktatur eller att se krig-inbördeskrig som problemlösning.  Stödja det fria ordet, de demokratiska krafterna.

Gunnar Thorell
2008-01-17

GooodKvällst,

Ett klipp ifrån det ovanstående: ”Ett stort antal intellektuella och akademiker i USA har på så sätt trakasserats, förlorat sina jobb. Ingenting av detta nämns i svenska medier.” - slut citat.

Personligen så tror jag inte att det mest handlar om att medverka till att rädda USA-demokratin som svensk - utan att på olika sätt försöka medverka till att rädda resterna av det som skulle kunna kallas folkstyre = demokrati i mitt kära fosterland Sverige. Det som beskrivits ovan händer mer eller mindre varje dag i Sverige också, faktiskt... Dock - i Sverige sker det än så länge företrädesvis i lönndom = svenska massmedia ger faen i att rapportera - därför att dom är ju inte så sällan själva inblandade i att enbart företräda = skriva eller på annat sätt rapportera om det MainStreamade, tyvärr tyvärr...

Ett konkret exempel på massmediaförtryk av icke MainStreamad skolvetenskap i Sverige.

Växthuseffekten är en myt !
KLICKLÄNK [...Klimatforskare professor emeritus Wibjörn Karlén: ”Om det är någon som pratar om klimatförändringen så är det jag, säger han, men påpekar samtidigt att det inte är ofta han tillåts prata. – Tevereportrar brukar ibland säga att de är tillsagda att inte ta med mig i sina reportage. Det är inte ofta tidningar tar in mina artiklar. I höstas skulle jag vara med i en debatt om klimatförändringen med bland andra meteorologen Pär Holmgren. Men i sista stund fick jag veta att jag inte var välkommen.” - slut citat ifrån artikeln av 2007-03-05. ...]

Dock - det finns ljuspunkter i tillvaron också, faktiskt... Kyrklig humor på KLICKLÄNK kan måhända uppfattas som sådan, kanske...

Ha det.../vännen Josef

Tack Gunnar -- och Leif - för en tankeväckande artikel!
Naomi Wolfs analys är en ytterst viktig väckarklocka.

Vi kan nog omedelbart glömma att USA-valet i november skulle ändra på något. Och att döma av vilka kandidater som leder i opinionen, trots ett rekordstort intresse och massor av alternativ information, inte minst via de progressiva bloggarna, verkar inte heller den breda massan av amerikaner mogna att göra något radikalt åt situationen.

Simmar vi tillbaka över pölen och tittar på debatten här hemma, så är okunnigheten kväljande... Inte bara om vad som händer i USA utan även om hur det globala övervakningssamhället breder ut sig, med terrorhotet som främsta transportmedel. På det stora hela är människor tacksamma för att "samhället" håller mer och mer koll på oss, så att de där onda muslimerna inte kommer och spränger oss i bitar.

Men det stora hotet är den allt mer uttalade globala fascismen. Ytterst medvetet "avsexualiseras" demokratin, skillnaderna mellan blocken suddas ut, så att intresset för att engagera sig tynar bort i brist på stimulans. De korporativa intressena styr politiken, inte de folkliga. Media hjälper till genom att bli mindre och mindre informerande och mer och mer "underhållande". Inte ens om vi skulle vara så naiva att vi kallade detta oavsiktligt, så hade denna process kunnat genomföras på ett effektivare sätt.

Vi kontrolleras av rädslan för terrorism och växthuseffekten, av att förlora våra jobb, våra hem och våra pensioner, och den enda ljusglimten i våra liv är sport, TV-underhållning och spel... Det finns ingen vrede och ingen glädje, bara rädsla. Den perfekta förutsättningen för att få oss att gå med på vad som helst, bara vi slipper skiljas ifrån vår nya platt-TV...

MW

Kan demokratin upprättas i USA 2008?

Tyvärr, åtminstone just nu tror jag det är försent.

Alla teg när de tog XXX,
för ingen sade ju sig vara XXX.

Alla teg när de spärrade in YYY,
för ingen ville ju bli utpekad som en YYY.

Ingen protesterade när de hämtade ZZZ,
för ingen var ju öppet en ZZZ.

När de nu hämtar dem,
så finns ingen kvar som kan protestera.

Nåja, inte fullt så illa.. än.

Signaturen "Erik" postade en mycket tänkvärd formulering på Johan Linanders blogg (Centerns rättspolitiske talesman) angående den övervakning som byggs upp idag, en formulering jag putsade på lite grann och klipper in här:

Det är en demokratisk nödvändighet att det åtminstone måste finnas en chans att kunna komma undan med brott. Vad ska man annars göra imorgon, om man vaknar upp och inser att man befinner sig i ett samhälle som i mångt och mycket liknar DDR eller nazityskland? Infrastrukturen som behövs för upprätthållandet av ett sådant samhälle byggs idag ut för fullt. Risken finns att någon som tror sig ha bättre moral och värderingar än alla andra, kommer på hur det jobbet skall avslutas, motiverat med just sina goda intentioner.

Läs citatet sakta, och smält det ordentligt. Visst, det är också en sorts imaginär mardröm att skrämmas med, men den mardrömmen motiverar inga åtgärder, tvärt om. Det är oerhört djupt och insiktsfullt. Friheten och rättsäkerhetens pris är kort sagt att en å annan högst tveksam person går fri.

På Linanders blogg argumenterade jag för att effektiv brottsbekämpning faktiskt bör vara ganska lågt prioriterat, på goda grunder. Ja faktiskt till och med av sekundär betydelse. Att göra effektivitet till det allenarådande kriteriet, och därmed göra alla andra värden underordnade, är antagligen snabbaste sättet att skapa precis ett sådant samhälle ingen vill ha. Detta eftersom vi då kan kosta på oss vilka övertramp som helst i effektivitetens namn. Alla samhällen som prioriterat effektiv brottsbekämpning över andra värden har varit otrevliga att leva i, det är så en polisstat ytterst skapas, även om det finns grader i helvetet.

Detta eftersom effektiviteten riskerar gå ut över andra värden som är så viktiga att man tom. kan peka på folk ute i världen som är beredd att offra sina liv för dessa värden. Linander pekade också på det uppenbara, de allra flesta brott begås i hemmen. Våldtäkter bara som ett exempel. Då blir det rätt tydligt att säkerhet och trygghet är av underordnad betydelse, andra värden är överordnade här i livet. För även om det idag är rent tekniskt möjligt att övervaka precis varje hem och sängkammare, så gör vi inte det eftersom den effektiviteten är en precis lika effektiv väg till något vi verkligen inte vill ha.

Åhh BTW, för att inte helt halka av ämnet. Här är ett föredrag av Naomi på video som är 50 minuter långt, The End of America, mycket sevärt.

//steelneck

På tal om okunnighet och Guantánamo:
För någon vecka sedan var det ett inslag i Aktuellt om Guantánamo. Gäst var generalsekreteraren i svenska Amnesty, Lise Bergh. När hon berättade att USA ägnade sig åt systematisk tortyr av fångarna stönade intervjuaren till i en till synes helt uppriktig förvåning. Så nämnde Bergh den populäraste tortyrformen, "waterboarding", men beskrev den som att man bara tryckte ned huvudet på offret under vatten. (Istället går det till så, att man lägger offret med huvudet lägre än fötterna, täpper igen munnen och häller ned litervis med vatten i lungorna, så att personen upplever det som om han eller hon drunknar...)

Inte ens en journalist på Aktuellt inser att tortyr numera är helt accepterat i USA -- sanktionerat inte bara av presidenten och militären utan även av två justitieministrar och mängder av demokratiska politiker. (Undantaget är bland andra John McCain, republikanen, som utsattes för waterboarding som krigsfånge i Vietnam och vet vad han pratar om.) Och inte ens generalsekreteraren i svenska Amnesty vet hur tortyren faktiskt ser ut.

Ganska tragiskt, eller hur?

MW

Häpp, även Carl Bildt klagar nu på media, även om jag inte tror att han skulle vara lika förtjust i samma nyheter som läsarna av denna blogg.

//steelneck

Här kommer en länk till en intressant hemsida om läkemedelsdroger! Vi dör långsamt av dessa droger, alltså ni som går till sjukvården och tror att ni skall bli friska? Det är nämligen meningen att vi alla skall bli drogberoende och dö en tidig död. Och läkemedelsmaffian får ännu mer makt och blir rikare på våra sjukdommar. De måste också se till att rekrytera nya missbrukare därför kommer de hela tiden på nya sjukdommar och forskningen ser till att nya droger langas genom langare "läkarna" till missbrukarna. Detta är också ett sätt att reducera jordens befolkning. Det är vaccineringar, AIDS osv. Gå till denna länk och sätt dig in i denna stora fråga, jag kan inte för jag är inte lika bevandrad i englelskan och att skriva så bra som du gör Micke!
http://www.worstpills.org/public/page.cfm?op_id=5

GooodDag Kjell G. Holmsten,

Taaack för länkadressen KLICKLÄNK. Den finns nu på min hemsida under rubriken ”Om den Globala MaktElitens LäkemedelsIndustris Bluffar” med citatet [...Each year, more than 9.6 million adverse drug reactions occur in older Americans. One study found that 37 percent of adverse reactions in the elderly were not reported to the doctor, presumably because patients did not realize the reactions were due to the drug. ...]

Ha det... /vännen Josef

Känslomässigt tung text, vissa delar kan skumläsas, men mycket viktig i slutet: http://politiken.biz/befolkningskontroll.html

< . . . snip . . . >

''Dr. Mattias Rath, som är forskningskollega till Nobelpristgaren Linus Pauling och även är chef för Cardiovascular Research vid Linus Pauling Institute i Palo Alto, Californien, är en framträdande expert på nutritionmedicin. (46) Den 14 juni 2003 inlämnade dr Rath ett klagomål mot läkemedelsindustrin till den Internationella Kriminalrätten i Haag. Klagomålet gällde folkutrotning och andra kriminella åtgärder mot mänskligheten i samarbete med läkemedelsindustrins affärer med sjukdomar:''

< . . . snip . . . >

''År 1996 utkom FNs Codex Alimentarius Commission med ett världsomspännande initiativ till att förbjuda tillgången på naturliga mediciner.''

< . . . snip . . . >

''Naturmediciner ska vara tillgängliga för receptförskrivning bara för dem som kan betala för privata konsultationer medan statens hälsovårdssystem fortsätter att förskriva farmaceutiska läkemedel till allmänheten. På det här sättet, kommer eliten att flagrant neka allmänheten tillgång till dessa grundläggande och livskvalitéförbättrande växt- och vitaminpreparat som de själva kan fortsätta att åtnjuta.''

< . . . snip . . . >

''Därigenom är den kontrollerande och stödjande kraften inom läkemedelsindustrin densamma som finns inom den mycket lilla krets som även kontrollerar andra större industrier. Deras uppgift är att minska jordens befolkning i enlighet med deras politik. Därför handlar det inte bara om att tjäna pengar.''

SLUT CITAT. Det är verkligen "Det stora kriget mot mänskligheten". Iallafall 80-90% av oss. Så den som ser får leva, den som alltså ser och förbereder sig genom att själv överta ansvaret för den egna hälsan och skaffa sig kunskap om hur man botar sjukdomar samt håller sig frisk.

Mycket bra och sammanfattande om Läkemedelsmaffians grepp om länder, ministrar, sjukvård och övrig utrotningsindustri. Jag kunde inte skrivit bättre! Jag hoppas att några skriver i sina bloggar om dessa för mänsklighetens överlevnad viktiga frågor. Lär er allt om era krämpor och behandla själva eller ta eget ansvar och gå till de som kan hjälpa er, nämligen NATURTERAPEUTERNA. De som använder människans egna biologiska förutsättningar för att bota sina sjukdommar och skydda sig mot sjukdom och död!

I April 2007 skrev jag följande artikel i min blog:
On the Edge Of Disaster

Efter ha studerat och forskat vidare så kan jag kanske lite konspiratoriskt(?) säga att det finns en agenda inom väst att decimera befolkningen till en mer kontrollbar siffra som kanske 2 miljarder...Jag tror att Bilderberg Gruppen inom EU ligger bakom agendan då de möts varje år under slutna hemliga möten.

Big business/Corporate America/Corporate-EU/Bilderberg är lika med regeringen i Washington DC och i Bryssel...

Det är Darwinisms survival of the fittest som gäller här då vi står inför överbefolkning, globala klimatförändringar som har sin orsak i sunspot activitet. Vi är nu inne i Suncycle 24 de närmaste 7-10 åren tror jag det var, medförande extrema värmeböljor, torka, orkaner, jordbävningar vulkanutbrott och översvämningar, som övergår till en period av nästan istid Sun cycle 25...

Jorden är en levande organism, och tar vi inte hand om vår planet så kommer Jorden att ta hand om oss genom en cleansing process...Likaså är solen en levande organism som är källan till liv i vårt solsystem. Beroende på den level of solaktivit som solen spyr plasma mot jorden, så kan solen påverka de magnetiska polarna. Ett shifte i polerna från norr till söder innebär en process som tar inte fullt 3 minuter och medför en tsunami med en 29 Miles våg som rensar ut allt levande på ytan...

I vilket fall, Eliten kommer att försöka att överleva dessa (man-made eller naturliga) Earth Changes i sina underjordiska grottor som finns lite överallt...

'in the light'

Här kommer ett tips på något som kommer att sysselsätta era öron och huvuden en stund. Det är Per Ström som gör en intervju med Leif GW Persson (57Mb mp3) angående det framväxande övervakningssamhället, skogstokiga rädslor om terrorism, hur mycket man bör prioritera effektiv brottsbekämpning över andra värden osv.. Leif GW säger saker i denna 50 minuter långa intervju som verkligen skulle behöva få lite spridning. Det är flera gånger man riktigt hajjar till, backar och lyssnar igen. Det är många riktigt anmärkningsvärda saker han säger, oftast helt oberörd som om det vore världens naturligaste sak.

På tal om terrorism och hur fruktansvärt uppskruvat det kan bli, trots att det varje år dör 1000 gånger fler människor i trafiken, så kunde Leif GWP tom. tänka sig att en riktigt skum västerländsk organisation, en av våra egna säkerhetsorganisationer, skulle kunna tänka sig att genomföra ett sånt scenario för att öka sina resurser.

Sedan har ju Leif GW ett språk, ett sätt att uttrycka sig som är rätt kul och underhållande att lyssna på, man sitter från stund till annan med ett stort flin i ansiktet. Här ett citat där han ger sig på en person med professorstitel som gjort ett korkat utalande:

när folk tänker på det där viset, som dessutom har en professorstitel att kröna sina tomma skallar med, då blir jag jävligt tagen alltså. När de på fullt allvar kan föreslå något så djävla befängt.

Skulle tro att intervjun innehåller en lång rad saker som folk kan blogga om.

//steelneck

.

Dan Sheehy Exposes the NAU

http://the0011.com/331/dan-sheehy-exposes-the-nau/

Var någonstans kan man se att nya kommentarer har gjorts, för att kunna följa debatten?

Nu har du förmodligen den engelska versionen, Sandbuzz, men längst ned finns det en ruta man kan bocka för om man vill få nya kommentarer skickade till sig som mail. På svenska står det "Skicka uppföljningskommentarer till..." Men det kräver förmodligen att du har ett Googlekonto.

MW

Her kommer Naomi Wolfs ti punkter, for dem som ikke har lest boken.

1) Hjernevask befolkningen med idéen om en ekstern og en intern trussel

2) Sett opp hemmelige fengsler

3) Sett opp en paramilitær styrke som bare står ansvarlig for presidenten, og som brukes til å straffe og fjerne kritiske og uønskete elementer i befolkningen.

4) Innfør overvåkningsprogrammer rettet mot ordinære borgere.

5) Infiltrér sivile grupper.

6) La ordinære borgere bli varetektsfengslet og løslatt på mer eller mindre tilfeldig grunnlag.

7) Sett inn preventive og/eller straffende tiltak mot nøkkelpersoner.

8) Innskrenk pressefriheten.

9) Fordøm kritikk av myndighetene som spionasje og uenighet med myndighetene som svik.

10) Undergrav og bryt ned rettsreglene.


Jeg skal eksemplifisere disse punktene på følgende web-side (under punkt 12):
http://www.rolfkenneth.no/Books-11-9-dramaet-links.html

Rolf Kenneth

Skicka en kommentar

Länka till detta inlägg

Skapa en länk

Mikael Wälivaara

Om mig

  • Mikael Wälivaara
  • KIVIK, Skåne, Sweden
  • "Food for thought", eller tankeföda som man skulle kunna översätta det med, till andra hungrande själar, som jag.
Min profil