« Hem | 11 september-trötthet Testa och se om du är drabbad » | Isabella bloggar igen » | Allt tyder på att de sex kärnvapenmissilerna var p... » | Madame Terror – pretentiös saga av Guillou » | Världens första artificiella livsform skapad » | Nu ska Blackwaters bilar få videokameror » | 10-åring straffas för att ha läst Alex Jones » | Jag är Gud! » | Irak köper nu sina vapen i Kina... » | Reform av penningpolitiken. Vad kan vi göra. »

Star Wars har tagits i bruk
men är det det faktiska syftet?

Den centrala enheten i The Shield, SBX, är en monsterradar på en plattform ute i Stilla havet.
Det påstås att den från Alaska skulle kunna "se" en tennisboll över New York...

Hur många minns inte president Reagans dröm om ett strategiskt missilförsvar i rymden, det så kallade Star Wars-programmet, i mitten av 1980-talet? Det var i slutet av kalla kriget, Sovjetunionen fanns fortfarande, och även om alla experter skakade på huvudet, så kunde man väl i alla fall ana någon logik i galenskapen.

President Bush, ivrigt påhejad av först och främst sin före dette försvarsministern Rumsfeld, har satt programmet i drift under påfallande tystnad. Det är det dyraste militärindustriella projektet genom tiderna och beräknas bara i år kosta närmare 700 miljarder kronor (Rättelse: Det är 70 miljarder i år, 700 miljarder sammanlagt). För vad då, kan man undra?

Det är tidningen Rolling Stone som berättar om "The Shield", Skölden, i en lång artikel av Jack Hitt. När Bush plötsligt beordrade att systemet skulle tas i bruk var det långt ifrån färdigt – det lär det förmodligen aldrig bli – helt oprövat och extremt kostsamt. För att inte tala om att det inte finns något faktiskt hot som det skulle kunna användas emot.

Jack Hitt berättar att Rumsfeld tillsatte en utredning för att se om det förelåg något interkontinentalt kärnvapenhot mot USA vid sekelskiftet, efter det kalla krigets slut. Svaret blev negativt – eller positivt om man så vill – något sådant hot förelåg absolut inte. Så utredningen sparkades och man tillsatte en ny, som kom till samma resultat. Trots detta klara besked beslöt man ändå att fortsätta.
Men då hade man i alla fall Nordkorea, som visserligen inte kunde skjuta missiler mer än några tiotal mil, men de försökte så gott de kunde. Idag är det politiska och militära motivet bakom denna enorma investering fullkomligt obefintligt. Systemet drivs också helt fristående från de fyra vapengrenarna, utanför de normala kontrollinstanserna.

Den SBX som nu är i bruk ska finnas i närheten av Alaska vilket för en konspirationist ganska oundvikligt knyter detta till andra superhemliga "rymdprogram" som finns i krokarna, först och främst HAARP. Och, som jag förstår det, ingår även HAARP i det strategiska försvarsinitiativet...

Cyniker skrattar säkert och ser ännu en galenskap från Vita Huset. Jag vågar inte vara så lättsinnig. Utan hot, utan att bevisat fungera för sitt påstådda ändamål, förefaller det som om den officiella användningen inte är den tilltänkta. SBX har ett annat syfte, misstänker jag. Är det någon som vet mer är jag mycket nyfiken.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Man skulle möjligen kunna tänka sig att jorden är på väg in i ett område av rymden med högre förekomst av kometer och asteroider. Några tydliga indicier på det finns förstås inte ännu, annat än den där klumpen som slog ner i Peru nyligen. Men i så fall blir det nog bara selektiva delar av världen som skyddas mot nedslag. Fattiga provinser och områden som anses fientliga får klara sig utan någon sköld.

Men, Joakim, kan det utifrån ditt perspektiv, ha med Nemesis, Planet X, att göra?
Något himla viktigt (ursäkta ordvitsen) måste det ju i alla fall vara som de spanar efter därute och funderar på att försvara sig emot...

MW

Det kan absolut ha med Planet X att göra. Planet X är inte enbart EN planet, som desinformationen vill göra gällande, utan faktiskt ett litet oberoende solsystem. Detta system innefattar en otänd sol (Nemesis), minst 6 planeter och ett obestämt antal asteroider plus förstås rymdstenar, grus och stoft.

Men, eftersom en av Nemesis planeter med stor sannolikhet är bebodd, så är makthavarna på jorden säkert också rädda för ett anfall, en invasion, när systemet Nemesis väl börjar komma i solens närhet. Skölden och raketförsvaret kan vara avsedda just för detta.

SBX är mycket dåligt val för övervakning av annat än Rysslands och Kinas göranden i luftrummet. För övervakning av rymden behöver man inte placera radarn mitt i havet. Då placeras radarn så högt upp i bergen som möjligt där luften är torr. Ännu bättre är det med en radar i rymden.

Säkerhetspolitiskt är det mycket riktigt att nåt hot mot USA inte finns då man har världens överlägset mäktigaste armada. Inte heller vill Ryssland eller nån annan gå till attack mot USA då man vet att USAs svar skulle vara förödande. Ömsesidig terrorballans alltså.

Men för att fullfölja sin plan på global domination (läs Zbigniew Brzezinskis "The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives ") måste man kunna hota motståndarna med utrotnig och motståndaren ska veta att man inte kan svara på angreppet. Detta är en nyckeldel i USAs strategiska planer. Det är vad robotskölden handlar om. Inte om Iran och inte om Nordkorea.

Det är kanske min fantasi som rusar, ingenjören, men förutom TWOT, Irak och Afghanistan satsar man här ytterligare mer än 100 miljarder dollar på ett system som inte ens har någon fiende att rikta det mot... (Jag ser nu att det blev fel i texten, en nolla för mycket på årskostnaden. Men det är 700 miljarder kronor totalt.)

Detta är så vansinnigt dyrt, hemligt och ofärdigt, att det förefaller helt otänkbart att det kommit så här långt utan högljudda protester, om det inte finns ett helt annat och betydligt mer konkret syfte än att bara återuppfinna kalla kriget.

Nått skumt är det.

MW

Kostnaden på 700 miljarder kr kan låta mycket men ser man vad nya hangarfartyg som USA vill beställa kostar (ca 150 miljarder kr per styck) är det inte så mycket. Och nej, det handlar inte om att återuppfinna kalla kriget på nytt för om man förfogar över ett system som gör att terrorballansen upphör till min fördel så kommer är alla andra tvungna att lyda mig, inklusive Ryssland. Och visst har protester förekommit, mycket starka sådana från Rysslands sida men "vår" media antinger förtyger protesterna eller spelar ner deras värde genom att hävda att det handlar om Rysk inrikespolitik och att Putin vill framstå som stark.

Ryssland har t o m börjat flyga med sina strategiska bombplan av typen TU95 (Rysslands motsvarighet till B52) över nordpolen (den kortaste sträckan mellan Ryssland och USA är just över nordpolen) och även mot Storbritannien och Guam.

Du måste skoja med mig, ingenjören. Detta är det enskilt dyraste projektet i Penatgons historia!

MW

Jag skojar inte, antimissilsystemet kommer att ha mycket stor betydelse i det stora geopolitiska spelet som komma skall.

Och bara att förtydliga att summan på 100 miljarder dollar visserligen är stor men inte så stor i USAs militära sammanhang. USAs militära budget låg på 500 miljarder $ före Irakkriget. Nu är den väl på 800 om jag inte minns fel. Vad är då 100 miljarder $ i föhållande till budgeten.

Och som jag nämnde förut så kommer de nya hangarfartygen som just nu diskuteras i kongressen att kosta nästan lika mycket som antimissilsystemet totalt.

Som jämförelse kan nämnas att JAS 39 Gripen kostade oss skattebetalare ungefär lika mycket som en hel års försvarsbudget (nära 40 miljarder kr), så JAS projektet kändes tyngre för oss än vad antirobotsystemet kommer kännas för USA.

Har du kollat upp HAARP systemet i Alaska.(High-frequency Active Auroral Research Project)

HAARP om något är ytterst suspekt.

HAARP sänder upp enorma mängder (3,5 miljarder watt) riktad energi med 48 antenner och slukar och man strävar till att "koko" delar av jonosfären för att använda det uppnådda fenomenet till något viktigt för militären och eliten.

Finns böcker om saken. En jag sett heter Angels Dont Play this HAARP.

Misstänker själv att HAARP t.ex. används till att manipulera vädret och för att orsaka all världens elände utan att vi inser varför utan lockas att tro på Al "bullshit" Gore m.fl.

Här ett plock från boken jag nämnde ovan.

The U.S. Government has a new ground-based "Star Wars" weapon which is being tested in the remote bush country of Alaska. This new system manipulates the environment in a way which can:

* Disrupt human mental processes.
* Jam all global communications systems.
* Change weather patterns over large areas.
* Interfere with wildlife migration patterns.
* Negatively affect your health.
* Unnaturally impact the Earth's upper atmosphere.

http://www.2012.com.au/HAARP.html

Skicka en kommentar
Mikael Wälivaara

Om mig

  • Mikael Wälivaara
  • KIVIK, Skåne, Sweden
  • "Food for thought", eller tankeföda som man skulle kunna översätta det med, till andra hungrande själar, som jag.
Min profil