« Hem | M/S Estonia: Chalmers ställer sig bakom haverikomm... » | Airbus gör jätteförlust på dollarraset » | Gratis föredrag om 11 september lördag 24/11 i Sto... » | Global Dimming Renare luft kommer att stå oss dyrt... » | Facebook -- hittar man något under ytan? » | Kucinich vinner stor enkät bland demokratiska gräs... » | En större skandal än Watergate men media tiger » | Underhållning à la Google News » | Gröna gubbar från Mars... » | Jävsskandal i USA:s UD om Blackwater leder till CI... »

Dissidenter uttalar sig om växthuseffekten

Måsar på Viks hamnpir, med Stenshuvud i bakgrunden. Foto: Mikael W

Efter en ganska våt, men tämligen sval sommar har vi nu hamnat i en senhöst som tillhör de kallaste jag upplevt under mina 20 år på Österlen. Det är gott om snö i norr och i Alperna. Ja, faktum är att den globala uppvärmningen nästan helt planat ut sedan 1998... Något som väl stämmer överens med den ökade solaktiviteten fram tills 1998 och den sedan dess tämligen konstanta höga nivån.


Jag fick ett länktips från Leif Erlingsson, till en blogg som heter SEO Black Hat, där upphovsmannen samlat en lång rad citat och länkar för den som vill bekanta sig med åsikter som avviker från FN:s klimaptpanel, IPCC, och alarmistrapporterna om den annalkande koldioxidkatastrofen. Jag har tagit mig friheten att översätta de flesta av dem, men hos SEO finns några fler, samt en video från CNN, som är värd att offra några minuter på.

National Geographic, februari 2007:
“Habibullo Abdussamatov, chef för Pulkovoobservatoriet i St. Petersburg, säger att data från planeten Mars är bevis för att den nuvarande globala uppvärmningen på Jorden beror på förändringar i Solen."
MIT -- Massachusetts Institue of Technology, om Pluto, oktober 2002:
"... den genomsnittliga yttemperaturen av kväveisen på Pluto har stigit något mindre än 2 grader C under de senaste 14 åren." (Trots att Pluto är på väg bort från Solen.)
Space.com, om Jupiter, maj 2006:
"De senaste bilderna kan utgöra bevis för att Jupiter är mitt uppe i en global förändring som kan modifiera temperaturerna med så mycket som 6 grader C på olika platser på planeten."
MIT, om Triton, Neptunus största måne)
"Åtminstone sedan 1989 har Triton genomgått en period av global uppvärmning. I procent är det en mycket stor ökning, " säger [James L.] Elliot, professor i Jord-, atmosfär- och planetvetenskap och direktör vid Wallace astrofysiska observatorium. Den femprocentiga ökningen på den absoluta temperaturskalan, från minus 236 till minus 234 grader C. skulle motsvara att Jorden upplevde ett hopp på 14 grader C.
Från rapporten "Innehåller teorin om global uppvärmning felaktigheter?" , av James A. Marusek, mars 2004
"Varför är Venus albedo viktigt? [Albedo är ett mått på hur mycket ljus ett föremål reflekterar. MW:s anm.] När albedo är 0,80 faller teorin om global uppvärmning samman...

Koldioxidnivåerna på Jorden har stigit från ca. 0,028 procent till 0,036 procent under de senaste decennierna. Det är verkligen att tänja på begreppen att jämföra det med 96,5 procents koldioxidnivå på Venus och hävda en okontrollerbar, skenande situation. Tidigt i Jordens historia, för 385 miljoner år sedan, innehöll atmosfären 10 gånger mer koldioxid än idag. De förhöjda nivåerna skapade ingen skenande global uppvärmning då, så varför ska vi teoretisera att så kommer att ske i dag?"
Öppet brev om entledigande till IPCC från Chris Landsea:
"Jag kan personligen inte med gott samvete bidra till en process som jag betraktar både som motiverad av förutfattade dagordningar och som vetenskapligt osund."
Wall Street Journals Opinion Journal: "Alarmister trakasserar oliktänkande vetenskapsmän till tystnad." April 2006
"Men det finns en mer illavarslande sida av denna huggsexa. Vetenskapsmän som tar avstånd från alarmisterna har sett sina forskningsbidrag försvinna, sina arbeten förlöjligas och sig själva stämplade som köpta av industrin, vetenskapliga nollor eller värre. Följdaktligen vinner lögner om klimatförändringen trovärdighet även om de går stick i stäv mot den vetenskap de påstår sig grunda sig på." MIT-professorn Richard Lindzen


Intressant?
Andra bloggar om: , , ,

GooodMorgon Mikael,

Taaack för det här verkligt genomlysande inlägget om den globala Autistiska MaktElitens stupida förhållningssätt i CO2-frågan.

Dock - vad hjälper det att Wi ägnar oss åt att in absurdum belysa och belägga människosläktets MaktElits humanDementa ledning, egentligen... ? Matrixen har dom ju fastlagt i så mångt och mycket = som Princip i ALLT !

Den globala Autistiska Maktelitens MainStream = Matrix MÅSTE ju KNÄCKAS på något sätt - som jag ser det. Annars blir det ju oundvikligen den Autistiska globala MaktElitens - sedan tusentals år tillbaka - PLANERADE HarmagedonScenariot i slutändan - eller ?

Matrix = ursprunglig vagga = ”moderliv/modervävnad” - enligt Prismas engelska ordbok. Vår vän på KLICKLÄNK har ju mer än väl beskrivit vad denna Matrix innebär i dags dato, faktiskt... Dock - trots den välbeskrivningen - så är det nog ändå bara TOPPEN på ett isberg, troligast...

Hur skall Wi då kunna knäcka en Autistisk global MaktElits Matrix = MainStream ?

Autism [automatisk Ism/Dogm] = HumanDemens = försjunken i sin egen intellektuella tankevärld - under fullkomlig otillgänglighet för eller beaktande av omvärlden - på omvärldens verkligt föreliggande förutsättningar.

Tja - inte vet jag egentligen - men under rubriken POLITISK AUTISM - IT0:1 på min HEMSIDA - har jag ändå försökt mig på att ”öppna en dörr” till en möjlighet, kanske...

Världens ALLA politiker är ju mer eller mindre slaviskt =Autistiskt bundna av pengar/ekonomi. Så mitt KNEP är helt enkelt att försöka komma till tals med dom - just genom att PRATA pengar.

Under rubriken POLITISK AUTISM - IT0:1 på min HEMSIDA - har jag uttryckt det så här:

”...Med andra ord så kan helt automatiskt ALLA Autistiska politiker räkna ut konsekvenser hit och dit i pengar, verkligen... - oavsett ifall dom är starkt Autistiska eller inte. Däremot så är dom som Princip mer eller mindre HELT oförmögna att räkna ut konsekvenserna av politiska beslut si eller så - i form av helt onödigt spill av Levande MEDmänniskor, tyvärr...

Dock - härvidlag ser jag Anders Fogh i Danmark som lite åt hållet annorlunda - enär han inte så sällan pratar och skriver om ”ett gott samhälle” för MEDborgarna, faktiskt...

Min poäng i allt det här är således att försöka vinkla det hela - så att wåra mer eller mindre Autistiska politiker kan räkna ut att det blir en mycket mycket stor ekonomisk vinst i pengar - av att att spola det vansinnig stupida = den globala Autistiska MaktElitens = IPCC´s = Fn´s Klimatpanels MainStreamade CO2-köret - till förmån för det VERKLIGA miljöproblemet = IT-smogen !

Så för stunden är Anders Fogh KLICKLÄNK för mig den ENDA politiker i Norden - som jag ser som inte så lite NYCKELN till ett genombrott - för att Wi politiskt skall få upp IT-smogen som den allt överskuggande miljöfrågan på de politiska agendorna i Norden !” - slut citat.

Vad tror Du om den här ”ByFåneIdén” ?

Ha det... :-)
vännen Josef

Hej Josef!

Tvivlar på att politiker vill prata pengar annat än med de som har pengar. Och politikernas samtal med de som har pengar blir endast ett spekulerande i hur man lättast kan roffa åt sig andras pengar; några vettiga resonemang, om klimatfrågor och annat, tror jag inte det blir tal om.

Ibland nämner jag för folk i gemen att växthuseffekten är en stor fet bluff men de blir inte ens irriterade. Istället rynkar de bara bekymrat på pannan och säger kanske: "Varför skulle våra myndigheter ljuga om en sådan sak?" Och deras fråga är berättigad, man måste fråga sig varför. Jag ser ett par möjliga skäl:

1. Solen närmar sig en region i Vintergatan med ett tätare stoftstråk. Den högre tätheten leder till att solens utstrålning ökar i proportion till det högre "gastrycket". Myndigheterna vet att isar kommer att smälta och vattennivån stiga på jorden. De vill inte ta på sig ansvaret att föra människor i säkerhet utan "mörkar" och låter var och en klara sig bäst den kan.

2. Vissa myndigheter vet att solen har en mörk tvillingstjärna (Nemesis) som närmar sig och som orsakar solens ökande utstrålning. De vet att kataklysmer följer i stjärnans spår men väljer att i första hand skydda "sina egna" i hemliga tunnlar och bergrum. Folket lämnas (som vanligt) i sticket.

Joakim,

Tja - var och en blir salig på sin tro - sägs det...

Ha det... :-)
vännen Josef

PS. Vad är Din "dörröppning" just nu ? DS.

Hej!

Förklara "dörröppning" ???

Mvh,
Joakim

När det gäller det där med pengar, så är min uppfattning denna:
Pengar är ett symboliskt redskap. Det markerar din socialdarwinistiska rang och det underlättar byten av varor och tjänster.

Men för eliten är det egentligen egalt vilken symbol det är som används som maktmarkör -- för det är inte pengar de är ute efter utan makt.

I det politiska spelet har pengarna ytterligare en funktion och det är att köpa sig popularitet, som ett mått på hur duktig man är på att gynna de sina. Tittar vi t.ex. på USA, så kör BushCo landet i botten just nu, med ett rekordstort budgetunderskott och en utlandsskuld som är ofattbar (i dag ungefär 9 tusen miljarder dollar -- 30 tusen dollar per invånare). Kriget i Irak kostar ett par miljarder dollar i veckan, men 40 miljoner amerikaner saknar sjukförsäkring...

Så politiker är bara intresserade av att prata pengar om de ser att det kan öka deras popularitet.
Och -- viktigast av allt -- politiker är bara maktens drängar. Att lösa våra globala problem genom att prata med dem är ungefär lika fruktbart som att diskutera lagstiftning med en polis. Det kan bli en givande diskussion, om du har tur, men den leder ingenstans.

Jag säger inte att det alltid kommer att förbli så, men så ser det tyvärr ut i dag.

MW

Dörröppnaren, Josef?
Ja, engagemang och kunskap är två viktiga dyrkar, tror jag.

Eftersom jag har personlig erfarenhet av sovjetdiktaturen vet jag hur långt politiker är villiga att gå för att förtrycka undersåtarna. Men också hur mycken vishet och kunskap som detta stimulerar till hos dissidenterna.

De oppositionella östeuropéer jag lärde känna på 70- och 80-talet visste mer om politik, ekonomi, filosofi och kultur än i stort sett hela den svenska, självgoda intelligentian.

Det är den livsfarliga lättja som det kapitalistiska, materialistiska, kommersiella samhället leder till. Letargi...

MW

Aha! Min dörröppnare, är i så fall, som den alltid varit genom alla inkarnationer; tolerans och tålamod!

Joakim

Kjeld Heising hade en fin artikel om maktstrukturerna där han skissat upp rangordningen..passar bra in i Mikaels inlägg ovan.

http://www.heising.dk/content.asp?Id=258

"...the purpose of political life is to facilitate the decisions made on the ownership level: Decisions extending the ownership of resources, control over money currents and power. The politician's job is to make legislation which promotes it and - together with the media controllers - to create the public images making the populations believe it's to service them."

..."the states are vacuum cleaners, transfering wealth from the bottom to the top."

Lars:
Kjeld är mycket klok...

MW

Mikael: Visst visst..och vi är kloka vi med eftersom vi ju förstår att uppskatta honom. *flinar*

Skicka en kommentar

Länka till detta inlägg

Skapa en länk

Mikael Wälivaara

Om mig

  • Mikael Wälivaara
  • KIVIK, Skåne, Sweden
  • "Food for thought", eller tankeföda som man skulle kunna översätta det med, till andra hungrande själar, som jag.
Min profil