« Hem | Herr Clinton: Pappa Bush vill hjälpa fru Clinton s... » | USA-valet och den politiska sportjournalistiken » | Stor svensk sida om vaccin och konsekvenserna för ... » | Mikael rekommenderar: » | Kan någon svara mig? Små och stora öron... » | Snöplig symbolik Nordic Battle Groups kastrerade l... » | Ett steg fram och två steg tillbaka Om vår självva... » | Om Michael Moore, 9/11 och valfusket USA:s legitim... » | Recension: Bilderberggruppen och maktens sanna ans... » | CIA förstörde tortyrfilmer Vita huset visste natur... »

Midvinter -- the bottom is nådd.
UUAA Radio firar två år.


Årets kortaste dag. Utanför mitt studiofönster är det tveksamt om det ens kan kallas för dagsljus. Med största ansträngning har jag tagit mig ur sängen och gjort en snabb surfning för att se om det finns något att rapportera om ifrån världen -- och det fanns det, alldeles för mycket.

Men jag ska istället ta upp något jag skrev om för nästan ett år sedan: förutsägelser, profetior.

UUAA firar 2 år
När jag började blogga för nästan exakt på dagen 2 år sedan, handlade det om en enorm brådska att försöka få ut meddelandet om den kosmiska uppstigningen. Jag var helt övertygad om att det vilken dag som helst skulle vara slut på det tredimensionella spelet Människan och att våra kosmiska vänner skulle komma hit till Jorden och ta med oss tillbaka till våra verkliga, multidimensionella hem någonstans därute.

Min uppgift, som jag såg det, var att vara en ambassadör och en lugnande röst; det var inte domedagen, inte bortförandet, the rapture -- det var hemresan!

Ingen uppstigning ännu
Och, som sagt, jag trodde då, inför julen 2005, att detta bara var högst några månader avlägset.
Jag trodde att världen blivit ungefär så galen som den kunde bli, vilket borde tyda på att alla höll på att spela ut sina tilldelade roller till max. Föga kunde jag ana vidden av galenskapen som fortfarande väntade...
Men några odiskutabla tecken på att en uppstigning är nära förestående kan jag helt enkelt inte se. Det betyder i och för sig inte mer än just det. Jag kan inte se något. Det är mycket möjligt att jag inte begåvats med förmågan att se, men att andra gör det.

Lloyd Pye och medier
En av de mest balanserade kritikerna av vår vetenskapliga verklighet som jag känner till är Lloyd Pye. Jag intervjuade honom i min senaste podcast för en halv evighet sedan, om hans forskningsarbete med Starchild-skallen. Lloyd är tämligen övertygad om att det är något utomjordiskt med skallen, ja, att det är något utomjordiskt med hela vår evolution. Och jag är, som sagt, mycket imponerad av hans resonemang.
Men när han först kom i kontakt med skallen lät han bland annat ett antal medier titta på den. Inte för att han var speciellt övertygad om att det skule ge honom svaret, utan för att inte lämna några stigar oprövade. I sin bok skriver han att han besökte ett femtiotal, att många gav honom mycket fängslande och uppslagsrika beskrivningar av skallens bakgrund, men att samtliga skilde sig åt. Inte ett enda medium såg samma sak som ett annat!

Eftertankens kranka blekhet
När jag låg med mitt diskbråck förra julen passade jag på att surfa runt på olika mediers hemsidor, för att läsa vad de förutsagt om året som var på väg att ta slut. Resultatet var inte direkt upplyftande. Ingen av dessa ofta förmögna och hyllade personer prickade in någon av årets viktigaste händelser -- och det de undantagsvis prickade var mycket vagt och ovidkommande, som vad någon kändis skulle göra eller hur en aktie skulle utvecklas.
Genomgående för de flesta var snarast hur deras förutsägelser faktiskt såg ut och vad de missade. Nästan alla förutsåg stora katastrofer, som väldiga jordbävningar, översvämningar, epidemier och krig. Men ingen lyckades få rätt på när och var. Och så var det även när man började titta tillbaka på tidigare år.
Somliga var istället rent utsagt patetiska, alldeles särskilt i sina undanflykter.

James Randis miljon
En kontroversiell klassiker är ju även James Randis miljondollarutmaning. En miljon dollar till den som kan utföra något paranormalt, vad som hest, under kontrollerade former. Många hävdar att han är en bluff, att pengarna inte finns och att han ställer helt orimliga krav på försökspersonerna, ja, att han till och med påverkar dem som testas med någon form av tankekraft, så att de inte kan prestera normalt. Det sista kan jag inte uttala mig om, men på sajten finns alla anmälningar och all korrespondens mellan de som tror sig kunna göra anspråk på paranormala krafter och Randis personal, samt de villkor som Randis organisation ställer. Avgör själv.
Jag har läst de allra flesta anmälningarna och måste säga att de kanske är det mest nedslående av alltsammans. Både hur banala och meningslösa de flesta påstådda krafterna är, men också hur illa de skrivs och argumenteras.

Det är svårt att inte påminna sig scenen i den engelska komedin Badliv, med the Two Ronnies, där spådamen har stängt på grund av oförutsedda händelser...

Jag och mina paranormala vänner
Men detta är ett dilemma för mig, eftersom jag själv haft sanndrömmar och märkliga prekognitioner, har varit utanför kroppen, har starka minnen från tidigare liv och gjort åtskilliga märkliga observationer på himlen, både på dagar och nätter -- för att bara nämna en del. Och det är många personer som jag har den uppriktigaste kärlek till och respekt för, som tycks besitta mycket märkliga förmågor.
Så jag är definitivt inte beredd att avfärda det paranormala, det andliga eller det utomjordiska. Snarare är det fortfarande en mycket viktig del av min verklighetsuppfattning. Eftersom det just är så verkligt för mig!

Analytisk eller motsägelsefull?
Och det kanske är den största pardoxen -- eller motsägelsen -- i mitt tänkande. En mycket kär vän skrev bara för några dagar sedan, när jag varit skeptisk till några filmbilder på märkliga farkoster, hos en allt oftare felunderrättad Jeff Rense:
Nej Mikael, du är som sagt inte en "obotlig tråkmåns", däremot så är du väldigt analytisk, med följden att du kanske även faller för frestelsen att "alltid" värdera saker o ting från en logisk synvinkel. I normala fall vore det helt okay. I dagsläget KAN det dock göra dig aningen förblindad.
Varför? Jo, av den enkla (men otroliga) anledningen att vårt universum, såsom vi är vana att se det, håller på att krackelera.
Jag vet att flera av mina regelbundna läsare inte håller med vännen ovan, utan anser att jag har stora brister i mitt analytiska tänkande, men jag försöker i alla fall. Vilket väl kanske leder fram till en avslutning på denna midvinterfundering.

Lärdomar av bloggandet
Om det är något jag lärt mig under de här två åren -- tre, om man räknar in den forskning jag ägnade mig åt innan jag började blogga -- så är det att prövandet och omprövandet är det allra viktigaste. Att vända och vrida på frågorna och att orka stå för att en del blir fel, samtidigt som man inte heller får slå ifrån sig sådant som är, eller i alla fall förefaller vara riktigt, bara för att det inte stämmer med några förutfattade meningar.
Nästan allt jag skriver om inser jag att man kan beskriva på ett totalt motsatt sätt. Dels för att jag ofta läser vad kritikerna skriver, dels för att jag ofta själv är mycket kritisk, men kanske mest av allt för att jag vet att man inte alltid ser eller förstår vad det är man läser! Det filtreras genom förutfattade meningar, slarv i ordval och resonemang och den mycket naturliga tendensen att avfärda tankar som kommer från personer som inte följer samma tankemall som en själv.

Så kommer det även att bli med den här texten. Och det förtjänar den! Jag trevar verkligen fortfarande omkring i midvintermörker...

Ytterligare en talande filmscen dyker upp i minnet. Det är en av kommisarie Clouseaus logiska utläggningar i den andra Rosa Pantern-filmen, A Shot in the Dark:


Clouseau: Lyssna nu Hercule, så kanske du lär dig någonting. Då så, fakta i målet är: chaufförens kropp hittades i sovrummet av en tjänsteflicka. Faktum! Dödsorsak: Fyra kulor i bröstet. Faktum! Kulorna avlosades på nära håll från en .25-kalibrig Beretta automatic. Faktum! Maria Gambrelli hittades med mordvapnet i sin hand. Faktum! Mordvapnet var registrerat hos den avlidne, Miguel Ostos, och förvarades, notera det, i handskfacket i familjen Ballons Rolls-Royce. Faktum! Då så, tjänstefolket har vittnat om att Miguel Ostos slog...
[bryter sin pekpinne]
Clouseau: Idiot! Du har brutit av min pekpinne! Nu har jag inget att peka med!.. har vittnat om att Miguel Ostos slog Maria Gambrelli regelbundet. Och nu, till sist, kommer det edsvurna uttalandet från herr och fru Ballon, liksom hela tjänstestaben, alla med perfekta alibin. Då så, Hercule, vilken är den oundvikliga slutsatsen?
Hercule LaJoy: Maria Gambrelli mördade chauffören.
Clouseau: Va?! Idiot! Det är omöjligt. Hon skyddar någon.
Hercule LaJoy: Hur vet ni det?
Clouseau: Instinkt!


Namaste


Allt som går att förklara med logik är vetenskapens tankesätt eller dess förklaringsmodell. Men vi som inte alltid har "logiska" förklaringar på allt det okända. Hur våra kroppar fungerar ex. Hur mycket är egentligen sant? Eller logiskt funktionsmekanismer, inte mycket tror jag. Men vad är det då? Ja det går inte att förklara logiskt. Inte heller vet vi ett dyft hur vår hjärna fungerar.

Annorlunda Goood Jul Alla,

Goda nyheter

- i ett humant MEDmänskligt perspektiv sett. Riksdagen KLICKLÄNK i Sverige har tagit intryck av befolkningens kritik KLICKLÄNK emot SexKöpsLagen. Alla FRIA röstningar om den i t.ex. kvälls- och dagstidningar osv KLICKLÄNK - visar ENTYDIGT på att ca 80 % av MEDmänniskorna i Sverige vill ha bort SexKöpsLagen helt och hållet - och så snart som möjligt.

Lagrådet KLICKLÄNK har därför av Riksdagen helt nyligen fått det följande helt annorlunda = verkligt NYA lagförslaget - för en bedömning av om lagförslaget i någon punkt strider emot Sveriges Grundlag. En utförd snabb förhandsgranskning av Lagrådet pekar mot att så ej är fallet.

LöneSlaveriArbetsLagen

Med Arbetssäljare avses
i denna Lag alla MEDborgare ifrån sju (7) veckors ungdom som foster i LivModer - tills Arbetssäljare har gjort så mycket LivsErfarenheter att andningen har upphört
Med arbetsgivare avses alla organisationer - privata såväl som offentliga - även inkluderat försvars- och krigsmakten, polismyndigheten osv - som betalar ut någon form av ersättningar till Arbetssäljare - såväl som enskilda MEDmänniskor som ingår någon form av muntligt och/eller skriftligt uppdrags- och/eller arbetsAvtal med någon enskild annan MEDmänniska - eller grupper av MEDmänniskor

1 §. Alla Arbetssäljare äger rätt att enväldigt neka att utföra all slags arbete - som av Arbetssäljaren upplevs som icke njutbart = tråkigt. Arbetsgivare äger icke rätt att ifrågasätta Arbetssäljarens upplevelse och hans/hennes värdering som sådan, och ej heller påföljden att icke utföra av Arbetsgivaren pålagt arbete - varken i domstol eller på något enda annat sätt

2 §. Arbetssäljaren skall ändå äga rätt att erhålla överenskommen lön eller annan ersättning ograverat - ifall det är ett arbetsuppdrag av kortare tid än en månad. Vid längre avtalstid än en månad skall arbetsgivaren utbetala överenskommen ersättning under max 6 månader - i fallet att Arbetssäljaren därföre helt eller delvis inte finner någon annan försörjningsmöjlighet

3 §. I fall att Arbetssäljaren och arbetsgivaren kommer överens om en kortare arbetstid än den avtalade - för att Arbetssäljaren skall kunna uppleva arbetet som njutbart = icke tråkigt - skall arbetsgivaren ändå betala Arbetssäljaren enligt §2 - tills Arbetssäljaren funnit annat arbetsinkomst - som utfyllnad till den avtalade arbetstiden

4 §. I fall att Arbetssäljaren inte funnit något ersättningsarbete inom tidsramen i §2 - skall Försäkringskassan utbetala Arbetssäljaren utfyllnad med en SamhällsLöneInkomst, som motsvarar 90 % av Arbetssäljarens sjukpenninggrundande inkomst

5 §. I fall att Försäkringskassan och/eller annan myndighet och/eller en eller några privata organisationer utbetalar sådana ersättningar - och ålägger Arbetssäljaren någon form av motprestation för detta - skall §1 tillämpas för motprestationen som sådan
6 §. I fall att Arbetssäljaren utför arbete utan överenskommen lön eller annan ersättning - t.ex. är elev i någon form av offentlig och/eller privat utbildningsanstalt/skola - skall därvid §1 tillämpas för Arbetssäljaren

7 §. Denna Lag träder i kraft 2009-01-01. LöneSlaveriArbetsLagen upphäver samma dag ALLA andra Lagar och Förordningar - såväl som ALLA tidigare ingångna Avtal mellan Arbetssäljare och arbetsgivare - som strider emot LöneSlaveriArbetsLagen. - slut citat.

Mera om detta till 100 % potentillt framtida helt annorlunda och möjliga samhällsRäkneSystemet - där MEDborgarna = MEDmänniskorna BETJÄNAS av ALLA offentliga samhällsRäkneSYSTEM - såväl som av ALLA privata organisationsRäkneSystem - finns under rubriken ”DEMOKRATI - IT14:1” (= klicka på Josef Boberg och sen på webb).

Enär NU Moderaterna/Alliansen tagit detta goda initiativ avseende wår framtida lagstiftning - så torde deras framgångar i kommande val troligast att bli än framgångsfullare än vad de var i det föregående. Därtill kommer mest sannolikt Alliansen efter nästa val att bestå av de flesta eller ALLA riksdagspartierna, kanske…

Ha det… :-)
vännen Josef

Oj Mikael!
Det hade kunnat vara jag som skrivit denna text.. Mycket tvivel har jag haft på sista tiden på vad som är eller inte är.. Det är svåra tider, även för klarsynta ;) Men så är vi inne i femte natten enligt Mayakallendern... Se där, det gick att "förklara" med lite flum. På något sätt känns det lite som att den självklara "magiska" känslan, som funnits med ett tag helt enkelt inte vill finnas där. Samtidigt har aldrig förklaringsmodellen varit så färdig- och långt ifrån den "verklighet" som vi är uppfostrade till. Sanningen har aldrig varit tydligare, sedan intuitionen infann sig. Men fortfarande ska man ju vara till lags till omgivningen som tenderar att hamna längre och längre ifrån.
Och medier... Ja, visst tenderar det falla platt många gånger. Dessa skeenden som aldrig tycks slå in.. Men å andra sidan.. Vad finns det för värde i att förutse hemskheter. He, he.. Vill man se hemskheter är det ju bara att höja på huvudet och öppna ögonen och titta sig omkring. Det är VI i alla fall bra på :)

Mikael, har du läst "De nio dimensionernas alkemi" av Barbara Hand Clow? Om inte, och du tröttnar på omvärldens vedermödor, så rekommenderar jag denna som skön Jullektyr till dig och alla som läser detta. Det måste vara den mest fantastiska bok som jag har läst. En sann initiering.

Usch, ska jag skicka iväg denna flummiga kommentar? Har jag missuppfattat din text? Tvivel tvivel..

Men NAMASTE till dig med. Och en stor kram! / Mihra

Lite av min käpphäst det här ämnet (tror jag). Intuition och vetenskap; två olika sätt att betrakta verkligheten (och overkligheten) på. Men ofta använder vi redskapen fel, vi försöker få en vision eller tittar i spåkulan på saker som går utmärkt att mäta och väga rent konkret. På motsvarande sätt försöker vi skapa rationella förklaringar på mysteriet, det som inte har någon bild och varken kan mätas eller vägas.

Hur ofta försöker till exempel inte någon falsifiera slagrutefenomenet genom att göra vetenskapliga mätningar. Detta fastän slagruta hör till intuitionens område och intuitionen är en medveten kraft som vägrar låta sig analyseras; den undflyr instrumenten och skapar resultat jämförbara med slumpen.

Detta är min poäng; om vi använder vetenskap och intuition med förstånd och väl avvägt så kommer vi sanningen mycket nära.

Det sägs att verkligheten börjar bli mer drömlik (bisarr) och att drömmen börjar bli mer verklig. Det känns som att det är sant, det är i grunden ingen skillnad på drömvärlden eller vakenvärlden; den ofödda själen betraktar det som står till buds.

Josef:
Jag har ingen aning om vad din kommentar har med den här bloggningen att göra, den verkar något off topic. Jag har några frågor om det du skriver utifrån mitt perspektiv som egenföretagare, alltså både säljare och "givare",
men det är som sagt en annan diskussion. God jul till dig med!

Kjell:
Logiska resonemang är både vanskliga och riskabla. Alldeles speciellt om man förfäktar en vetenskapssyn som inte är logisk.

Ett exempel på sådan "logik" är debatten om växthuseffekten. Alla historiska siffror visar att kausaliteten är den motsatta mot vad Al Gore et consortes hävdar:

Först stiger temperaturen, sedan ökar nivåerna av koldioxid.

Men utifrån denna "eniga" kår av vetenskapare kan vi konstatera att alla vädertyper, värme, kyla, stiltje och storm, allt beror på AGW. Det självklara svaret på varje oväder är numera att "det här är precis vad man kan förvänta sig".
Läs till exempel Moderna myter.

Det är lite grand som med biologer -- djurarter som överlevt är per definition de starkaste, alltså har Darwin alltid rätt... I alla fall i backspegeln.

Mihra:
Du har förstått mig alldeles rätt. Jag tvekade också länge om jag skulle publicera bloggen eller inte ;-)

När det gäller Mayakalendern så känner jag mig dock ordentligt blåst på femte dagen, den var inte mycket att hänga i julgran, om man säger :-)
Att medier som egentligen är scharlataner brer på med den ena katastrofen värre än den andra säger nog mer om oss än om dem. Finns det någon generation som inte varit övertygad om att domedagen är in på knuten?
Jag har inte läst "De nio dimensionerna", men ska försöka hitta den i någon boklåda i mellandagarna, tack för tipset!

Joakim:
Jag vet att du är djupt engagerad i ämnet, så dina reflektioner mottages tacksamt. Slagruta har jag testat -- som så mycket annat -- med förbluffande resultat, speciellt på currykryss. Och jag vet andra, verkligt skeptiska personer, som upplevt samma sak.
Mitt tvivel handlar inte om att försöka verifiera eller falsifiera, utan om att kunna repetera! Varför har ingen kunnat göra det framför till exempel James Randi?

Låt mig ta några exempel från hans TV-shower. En kvinna som påstod sig kunna se auror fick vandra längs en låg vägg. Bakom väggen stod ett antal personer, med huvudena precis under väggens kant. Kvinnans uppgift var att peka på de platser där hon såg en aura sticka upp ovanför väggen. Hon misslyckades.
Det kanske mest klassiska är när han delar ut ett antal horoskop till en universitetsklass. Många, till och med bland de mest skeptiska, sa att det verkligen var förbluffande träffsäkert. Tills det visade sig att alla fått exakt samma horoskop...

Jag minns också en spiritualistisk andakt jag var på för några år sedan, där en av landets mest kända spiritister försökte övertyga mig om att jag hade döda släktingar närvarande, trots att inte en bokstav stämde.

Men SAMTIDIGT har jag ju då och då själv sett väldigt övertygande exempel på att verkligheten inte alltid är lika inrutat pragmatisk som vetenskapen försöker påskina. Eller har jag bara inbillat mig det för att jag ville se det?

Min intuition säger mig att det inte är inbillning. Men mitt rationella jag är allt annat än övertygad. Det är dilemmat.

MM

Jo, Mikael, men grejen är just att man inte FÅR repetera ett intuitivt experiment. Vem får man inte göra det för? För universum själv, för kosmos, Gud eller vad man vill kalla den MEDVETNA energin som verkar i intuitionen. Så måste intuitionen användas, helt utan misstro eller baktankar, då kan den fungera. Man måste förstås ändå vara kritisk till intuitiva resultat men det är en annan femma.

Din komentar om Randi är precis så som jag menar om att vi kan inte förklara typ curry kryss eller auror LOGISKT OCH VETENSKAPLIGT ELLER MÄNSKLIGT HELLER FÖR DEN DELEN. Det är enbart med intuitionen och vårt 6:e sinne som kan uppleva det hela. Verkligheten är den detsamma som vi ser den och upplever den just nu. Eller är verkligheten något som bara existerar inom oss och inte finns utanför våra hjärnor. Varför undersöker inte Randi telepati, hypnos, osv.

GooodKvällst Mikael,

Dina uttryckta meningar: ”Josef: Jag har ingen aning om vad din kommentar har med den här bloggningen att göra, den verkar något off topic. Jag har några frågor om det du skriver utifrån mitt perspektiv som egenföretagare, alltså både säljare och "givare", men det är som sagt en annan diskussion. God jul till dig med !” - slut citat.

Jag läste Ditt inlägg och kände att det var ”mörkt”. Hmmm - tänkte jag. Kanske skulle jag försöka muntra upp Mikael en gnutta så här i juletid KLICKLÄNK. Det gick ju som det gick med det.

Apropå Din mening ovan: ”Men SAMTIDIGT har jag ju då och då själv sett väldigt övertygande exempel på att verkligheten inte alltid är lika inrutat pragmatisk som vetenskapen försöker påskina. Eller har jag bara inbillat mig det för att jag ville se det ? Min intuition säger mig att det inte är inbillning. Men mitt rationella jag är allt annat än övertygad. Det är dilemmat.”

Ifall min iMac skulle kunna härbärgera 100 % av allt som finns på nätet - så skulle den kunna greppa = ”förstå” utifrån det perspektivet. Men det är omöjligt. Ifall min hjärnDator skulle kunna härbärgera allt som finns att VETA i wårt fantastiska Universum - det kan också benämnas som det intuitionen taggar in på delar av ibland - så skulle jag = mitt intellekt kunna greppa = ”förstå” utifrån det perspektivet. Men det är lika omöjligt. Skolvetenskapen påstår ibland att Wi intellektuellt kan förstå Universum. Men jag tror inte att dom själva i grund och botten tror på det - och därvidlag då särskilt inte kvantfysikerna.

Detta är mina personliga åsikter om den saken. Så personligen har jag för flera år sedan till 100 % gett upp projektet att intellektuellt någonsin kunna greppa = ”förstå” wårt fantastiska Universum. Som Albert Einstein uttryckte det på sin tid: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning”. Han sa också att utbildning är "det som återstår - efter det att man har GLÖMT ALLT man har lärt sig i skolan".

Annorlunda Goood Jul önskar vännen Josef

Glömde lyckönska på 2-årsdagen. Grattis UUAA-Radio! Också God Jul och Gott Nytt År till alla här. Kanske blir det en kosmisk uppstigning till slut, den kommer väl senare än förväntat bara.

Det här med starchild är helt nytt för mig... otroligt intressant!!! Har aldrig sätt nåt liknande, jäklar vilken mörkläggning att man håller tyst om fyndet!?!

Det finns tydligen plats för Indiana Jones fortfarande.

Grattis på 2-årsdagen!

PS Underbar intervju med Lloyd Pye.

Josef:
Jag ber om ursäkt om jag inte förstod det omtänksamma i din kommentar -- dina senaste kommentarer och mejl har kanske orättvist givit sken av att du blivit lite överfixerad vid klick och googleträffar. Så vill du skriva off topic för att muntra upp mig, föreslår jag att du skickar det privat.

När det gäller "skolvetenskapen" -- om vi talar om kosmologi och universum -- så är den ett fantastiskt exempel på spekulationer. Sällan ser man så många "förmodligen", "tyder på", "skulle kunna bevisa" och andra förbehåll, som när man läser artiklar om universum.

Läs bara detta citat ifrån Wikipedia om ämnet "mörk materia":
Det finns numera också experimentella indikationer för att alternativa förklaringar än mörk materia till observerade gravitationella avvikelser inte kan förklara alla dessa avvikelser.

I alla tider har astronomer och kosmologer påstått att NU, nu vet vi äntligen hur det ligger till. Nu har vi svaret! Lika förbaskat har de några decennier senare kommit på helt nya saker och fått revidera det mesta. Varför inbillar vi oss att det skulle vara annorlunda idag? Jag tror inte ens att kosmologerna är så naiva.

Exemplet med mörk materia ovan -- och mörk energi -- i universum är kanske ett av de tydligaste. Under det senaste decenniet har man kommit fram till att vi bara kan observera 5 procent av det fysiska universum. Resten, 95 procent, är hypoteser, som man deduktivt kommit fram till för att de matematiska modellerna ska fungera...
Det är väl ungefär så långt man kan gå vetenskapligt utan att tvingas erkänna att man egentligen inte vet någonting?

MW

Joakim:

[Jag noterar, när jag läser det jag skrivit nedan, att det kan uppfattas som att jag är på dåligt humör. Så är definitivt inte fallet, tvärtom. Jag försöker bara uttrycka mig kort och koncist på grund av tidsbrist.]

Att man inte "FÅR repetera intuitiva experiment" låter vist och filosofiskt, men även spekulativt. Var hittar du den regeln?
Om du går så långt som att göra det till ett versalt imperativ, "FÅR", som inte ens lämnar en liten glugg på glänt för skepsis, då låter det mer som en predikan än ett självkritiskt resonerande.

När kristna, judar eller muslimer säger att man inte FÅR göra olika saker, som att dyrka andra gudar, drömma om grannfrun eller arbeta under sabbaten, för då hamnar man i helvetet, så känner i alla fall jag att det finns utrymme för tvivel, om att dessa regler verkligen kommit från en allsmäktig gud.

Men ett ännu tydligare exempel på hur till intet förpliktigande din regel är, är när Jesus gick på vattnet. Det experimentet kan också bara upprepas när du är "helt utan misstro eller baktankar"...

Jag håller med om att intuitionen är ett utmärkt redskap för att förhålla sig till omvärlden. Men definitionen på intuition, som jag förstår den, är just att något upplevs som sant när man betraktar det utan tvivel eller baktankar... Och då är vi tillbaka på ruta ett...
Allt vi observerar filtreras genom tvivel, baktankar och önsketänkande. Till och med Moder Theresa tvivlade på gud. Till och med Martin Luther King Jr. var en horbock.

Vilket ger mig chansen att avsluta med en rolig historia!

Jesus ingriper vid steningen av den unga kvinnan och ropar:
"Den som är utan synd kastar första stenen!"
Då swischar en sten förbi och träffar kvinnan i pannan så att hon dör.
Jesus vänder sig om och slår förtvivlat ut med händerna:
"Nej men mammaaa!"

MW

Kjell:
Jo då, James Randi undersöker allt. Inte hypnos dock, eftersom det inte faller inom ramen för det paranormala -- det är ju ganska normalt idag.
Han var till och med redo att godkänna ett test med en kille som påstod att han materialiserade damm och skräp omkring sig när han var ute och promenerade...
Men när Randi krävde att experimentet måste genomföras inomhus, i en dammfri miljö, då hoppade testpersonen av.

Om man betänker genom vilket oerhört smalt spektrum av energi vi som fysiska, tredimensionella varelser observerar världen, och hur dessa energier passerar genom en massa filter, som ögon och öron, nervbanor och synapser och in i hjärnan, så är det förunderligt att vi är såpass eniga om vad det är vi ser runt omkring oss.

Lägger vi sedan till att ALLT till största del består av elektriskt laddad tomhet -- atomer med pyttesmå kärnor* -- alltså att även tingen är energi, så blir det vi kallar "fysisk verklighet" verkligen ett fascinerande mysterium.

Men till och med djuren väjer för väggar, träd och föremål av olika slag. Till och med UFO:n kraschar mot marken...

Och -- om vi nu ska återknyta till medier och förmågan att se in i framtiden -- GUD BLEV BESVIKEN PÅ SIN SKAPELSE! Inte ens Bibelns Gud kunde alltså se in i framtiden, se hur hans avbild skulle komma att utvecklas, och bestämde sig, i total avsky för hur vi hanterade vår fria vilja, för att förgöra allt med Syndafloden. (Ett ganska uselt betyg både för oss och för Gud, kan man tycka.)

Nu tror jag inte på Bibeln, eller på någon annan teistisk religion heller för den delen, men låt mig försöka konkretisera mitt tvivel så här:

Det har aldrig funnits så många människor samlade på Jorden som nu. Det stora flertalet har tillgång till, eller i alla fall kännedom om globala medier och möjligheten att nå ut med ett budskap till hela världen.
Funnes det idag en levande Nostradamus, ett nytt orakel i Delphi, en ny Swedenborg, förefaller det ganska sannolikt att vi skulle ha hört talas om det. Alldeles speciellt om vi befinner oss på tröskeln till tidens slut, domedagen, uppstigningen eller vad vi nu väljer att tro på.

Men alla som gjort anspråk på denna förmåga har visat sig ha stora brister i trovärdighet.
Det borde ge stöd för en stor portion tvivel, tycker jag.

MW

*Jag hörde någon gång liknelsen, att om Globen var en atom, så skulle kärnan motsvara en dammtuss...

Citerar Mikael: "I alla tider har astronomer och kosmologer påstått att NU, nu vet vi äntligen hur det ligger till. Nu har vi svaret! Lika förbaskat har de några decennier senare kommit på helt nya saker och fått revidera det mesta. Varför inbillar vi oss att det skulle vara annorlunda idag? Jag tror inte ens att kosmologerna är så naiva.

Exemplet med mörk materia ovan -- och mörk energi -- i universum är kanske ett av de tydligaste. Under det senaste decenniet har man kommit fram till att vi bara kan observera 5 procent av det fysiska universum. Resten, 95 procent, är hypoteser, som man deduktivt kommit fram till för att de matematiska modellerna ska fungera...
Det är väl ungefär så långt man kan gå vetenskapligt utan att tvingas erkänna att man egentligen inte vet någonting?"

Här har du fel Mikael. Vetenskapen erkänner sina begränsningar helt klart. Man vet t ex inte vad gravitationen beror på. Mörk materia är ett annat exempel.

Värre är det med evolutionsteologer som inte tillåter det minsta avvikelse från Darwins dogm.

Ingenjören:
Starchild-skallen är oerhört spännande och mycket avslöjande när det gäller hur svårt det är att studera frågor som inte kan förklaras med kända modeller.

Lloyd Pye tar själv exemplet med Ötzi, den där 5000 år gamla mumifierade kroppen man hittade i Alperna för några år sedan. Forskningen om hans ålder, liv och allt annat som eventuellt kan utläsas, har kostat miljoner och engagerat hudratals välrenommérade forskare.

Men Starchild avfärdas konsekvent som en vattenskalle, trots alla uppenbara svagheter i resonemanget, som den totala symmetrin, avsaknaden av sinusar, det lätta och tunna benet, placeringen av halskotan, de flacka ögonloberna, avsaknad av flera typiska skallstrukturer förutan vilka ingen skulle överleva till en ålder då man har tänder, och så vidare och så vidare.

Det borde också vara enormt intressant för den genetiska forskningen att hitta svar på varför man bara får fram spår efter en mamma, men inte en pappa -- i alla fall inte en mänsklig sådan...

Men jag rekommenderar alla att även titta på Pyes interventionsteori, alldeles speciellt den så kallade kambriska explosionen.

I populärvetenskapliga sammanhang brukar man ofta försvara evolutionsteorin med att naturen har haft ungefär 4,5 miljarder år på sig att nå fram till det vi ser idag.
Men under de första nästan 4 miljarder åren fanns det i princip bara enkla, fåcelliga organismer. (Och hur de kom till är en "slump" bara det, som är närmast matematiskt omöjlig, utan någon form av hjälp på traven.)

Sedan, för cirka 500 miljoner år sedan, exploderade den bilologiska kreativiteten till urfäderna för allt liv vi fortfarande ser idag. Bildlikt talat över en natt! Och något liknande har inte hänt sedan dess.

Se där ett julmysterium för alla att meditera över!

MW

PS:
Såg inte din senaste kommentar, Ingenjören.
Som jag skrev: "jag tror inte ens att kosmologer är så naiva".
Det var kanske inte tydligt nog -- jag håller absolut med dig om att de flesta kosmologer också erkänner sina kunskapsbrister. Snarare är det vi amatörer och institutionerna som upphöjer dem till halvgudar.

MW

Jag har alltid sagt; De som anses vara kloka och visa idag, ses som idioter i framtiden.

Vetenskapen, läkarna med mera har sina skräckexempel i historien.

Al Gore kommer tids nog också få sin dom om några år, då vill ingen kännas vid han och det budskap han predika.

Så är det också med alla "stärnor" och föredömen som lyfts fram, de består sällan, utan de faller från himlen ner platt på marken igen. (t ex Mikael Jacksson och många andra)

Mikael: Nej jag gillar inte heller uttycket att man inte "FÅR repetera intuitiva experiment". Men jag var på språng och hade inte tid att formulera mig bättre. Få se om jag lyckas nu:

Man får givetvis upprepa intuitiva experiment så mycket man vill men jag menar att dessa typer av experiment påverkar resultatet. En liknelse är experiment inom partikelfysik, man måste ibland besluta sig för om man vill bestämma en partikels position eller dess rörelseenergi; man kan inte få båda delarna samtidigt eftersom experimentet i sig påverkar det man undersöker.

Subtila (ogripbara) företeelser undersöks genom intuitiva experiment. Föreställ dig exempelvis att du vill studera hur enskilda kvarkar rör sig inom protonkärnan, de är för små att observera genom konkreta experiment så du gör istället ett "tankeexperiment". Eller också så vill du veta hur planeten "Sorgum Female" ser ut (en planet som sägs rotera kring Sirius C); vi kommer inte kunna åka dit inom en rimlig framtid så vi måste återigen göra ett tankeexperiment (kanske en trumresa) för att ta reda på förhållandena.

Nu kommer vi till kärnfrågan, för om vi upprepar dessa tankeexperiment så är vi inne på vetenskapens område. Men tankeexperiment är inte vetenskap så vi behöver ödmjukt motta den information vi får (första gången) och nöja oss med det. Fortsätter vi ändå att ställa tankefrågor om samma ämne så kommer "det medvetna kosmos" ge oss olika svar varje gång. Mysteriet blir fördolt för oss och vi tilldelas "nonsens-svar" eller svar som överensstämmer med slumpen.

Detta är vad som sker varje gång någon gör ett vetenskapligt experiment för att bevisa eller förkasta exempelvis slagrutans duglighet. Resultaten blir slumpmässiga; den medvetna aspekten av universum drar sig tillbaka och avvaktar bättre tider.

p.s. Jag har en teori om historien bakom att Jesus gick på vattnet. Han var i själva verket ute och vindsurfade men dåtidens människor kände inte till konceptet och drog slutsatsen att han faktiskt stod på vattnet ;)

Här ett föredrag om att förutse beteenden på ett mer handfast sätt när det i grunden är drivet av teknologisk innovation som tenderar att driva priset till den nivå att det kan betraktas som fritt. Chris Anderson börjar sitt föredrag tankeväckande, tänk om elektricitet var gratis.. vilket många trodde om framtiden på 50-talet när kärnkraften började utvecklas.

Sedan är det ju så att när man fantiserar om framtiden så har vi alla en tendens att överdriva och tro att utvecklingen går fortare än de gör, vilket inte blir klart förrän vi ser det backspegeln, när man sitter där i framtiden och blickar tillbaks. De som har åldern inne kommer kanske ihåg TV serien Månbas Alfa som gick på mitten av 70-talet. Det datumet har vi passerat för länge sen nu (år 1999).. I backspegeln har utvecklingen alltid gått långsammare än vad vi trott om nuet, och människan har nog i alla tider sett en accelererande utveckling i kristallkulan. Å givetvis, per definition kan man inte förutse det oväntade, för om man kunde det så var det ju inte oväntat till att börja med.

Men vad man bör akta sig för när man talar om saker man inte kan förutse eller inte förstår (ingen kan ju veta allt), det är att inte falla ned i religiös tro som per definition låser en mentalt till kognitiv som inte kan förändras. Detta eftersom man då riskerar förlora sin religion - därav att den som ifrågasätter en religion på ett för den religiöse tillräckligt obekvämt sätt, blir kallad kättare.

//steelneck

Mikael skrev: "Som jag skrev: "jag tror inte ens att kosmologer är så naiva".
Det var kanske inte tydligt nog -- jag håller absolut med dig om att de flesta kosmologer också erkänner sina kunskapsbrister. Snarare är det vi amatörer och institutionerna som upphöjer dem till halvgudar."

Vilka institutioner syftar du på?

Grattis Mikael med anledning av 2-års jubilét. De mesta du skrivit om har intresserat mig och gett mig anledning att reflektera över vad jag egentligen själv tänker i olika frågor. Nyttiga tankeprocesser för vem som helst.

Tack för alla fina bidrag ! God Jul !

;-)

God Jul till alla! Julklappen blir en länk till ett lite lagom crazy julspel!

Angående mörk materia och mörk energi!

Mörk energi är en hypotetisk förklaring till "Big Bang" som är en feltolkning av galaxernas spektrallinjeförskjutning.
Det är inte universum som expanderar utan galaxstrålningen som förskjuts och accelererar.
Rödförskjutningen är en entropi-effekt som innebär att strålningsenergin med utbredningen förskjuts mot jämvikt vilket innebär lägre energinivåer och längre våglängder.
Samma entropifenomen gäller (men med olika specifika konstanter) för elektrodynamiska vågor (ljus) och hydrodynamiska vågor (vattenvågor) och air-dynamiska vågor (ljud).
Jmfr. med Galileos sluttande plan där den potentiella energin avtar med att kulan accelererar mot jämvikt vid sluttningens slut.

Se mina empiriska entropi-experiment på min hemsida:
http://www.theuniphysics.info

Mörk materia är en feltolkning av spiralgalaxernas rotationshastighet där dopplerhastigheten mätts tvärs över hela galaxarmarna och det visar sig att hastighetskurvan är (nästan) rak, dvs har "samma hastighet".
Men "dom" (astronomer och kosmologer) har feltolkat mätningarna genom att blanda ihop vinkelhastighet och banhastighet.

Det är banhastigheten som är konstant men "dom" har tolkat det att vinkelhastigheten är konstant, dvs att spiralgalaxen roterar likt en stel (LP-)platta.
Vid samma banhastighet över hela galaxarmen cirkulerar de yttre stjärnorna ett varv då de på halva radien gör två varv.

Centrifugalkraften (accelerationen) är förhållandet mellan objektets banhastighet i kvadrat och radien.
Eftersom banhastigheten är samma så bortser man från den vid jämförelse och därmed är centrifugal-accelerationen avtagande proportionellt med avståndet.

Samma gäller gravitationen men där "dom" tydligen räknat med Newtons lag utifrån galaxens centrum.
Logiken säger dock att de två galaxarmarna balanserar varandra, och därmed är galaxarmarnas massor lika.
Gravitationen håller ihop de motstående galaxarmarna och därmed gäller att gravitationen avtar med avståndet i varje galaxarm med samma storlek som motsvarar centrifugalkraften (kallas "inomvetenskapligt" för centripetalacceleration).

Så enkel är förklaringen att acceleration och gravitation balancerar varandra och ingen mörk materia behövs, som tyvärr hade lett in i nya självmotsägelser därför att mer gravitationsmateria ger också mer centripetalmassa,
... dvs plus minus noll.

Eftersom jag insett och vill diskutera detta och mycket mera så är jag blockerad från de flesta vetenskapsforum och vetenskapsbloggar.
Jag har många intressanta exempel som jag kanske skriver om i en bok (som ingen vågar publicera).

Ingvar Åstrand:

"Det är banhastigheten som är konstant men "dom" har tolkat det att vinkelhastigheten är konstant, dvs att spiralgalaxen roterar likt en stel (LP-)platta.
Vid samma banhastighet över hela galaxarmen cirkulerar de yttre stjärnorna ett varv då de på halva radien gör två varv."

Om banhastigheten var konstant så skulle galaxerna se ut på ett annat sätt än de gör idag, dvs armarna skulle ha en slumpmässig form.

Sen finns det naturligtvis många andra teorier som går emot förklaringen med mörk materia eller kompletterar den med andra delförklaringar. En av de är Bekensteins Tensor/Vector/Scalar teorin som introducerar tre olika fält i rymdtiden för att representera gravitationsfältet.

Slutligen: att ingen vill ge ut din bok beror nog främst på kvalitén på din argumentation och inte på nåt annat. Mina erfarenheter från fysikstudierna på Fysikum (idag Albanova) är att det är det friaste platsen jag har varit på. Där uppmuntrades man verkligen till att tänka självständigt och ifrågasätta gällande teorier.

Lite OT kanske men ett Julevagelium ala 1984 kan vara på sin plats:

http://www.youtube.com/watch?v=EQVL3_qffr0

God Jul allihopa!

"Ingenjörn",
är det din uppgift att som grindvakt bevaka denna blog-sajt?

Eller är det som Leo Tolstoy skrivit:
"Jag vet att de flesta människor, också de som känner sig hemmastadda vid de mest komplicerade problem, sällan kan vidgå ens den enklaste och mest uppenbara sanning om den skulle tvinga dem att medge det falska i de slutsatser som de njutit av att förklara för sina kolleger, som de varit stolta över att lära ut och som de tråd för tråd vävt in i sina liv."

Hur som helst, om din korkade kommentar är det enda svaret här så ska jag inte störa mera.
Det går inte att argumentera med dem som har dogmatiska läroböcker som högsta auktoritet, som rabblar namn och förvirra(n)de begrepp men som inte vill begripa nånting.

Jag har många trista erfarenheter av häcklande hycklare såsom arroganta teoretiska akademiker vid SU som inte tål avvikelser från de ortodoxa trosföreställningarna.

Men jag har också hållit föredrag för intelligenta forskare från den praktiska verkligheten, som t.ex. ett antal elektronikprofessorer på KTH som sa att mitt föredrag var det intressantaste de hört.

Ingvar:

Angående Tolstoys citat: visst finns det en problematik i det du vill påpeka. Däremot kan du inte använda det som argument för att vad som än påstås per automatik måste vara sant av samma anledning.

Citat: "Hur som helst, om din korkade kommentar är det enda svaret här så ska jag inte störa mera.
Det går inte att argumentera med dem som har dogmatiska läroböcker som högsta auktoritet, som rabblar namn och förvirra(n)de begrepp men som inte vill begripa nånting."

Tittade även på din hemsida ifall det fanns belägg för dina argument i form av observationer osv. Hittar inget konstigt nog men derämot lite intressanta citat:

"Den 26 april i Sveriges Radios P1-program Biblioteket, samtalade SR:s Louise Epstein och Magnus Berg samt Nobelfysik-kommiténs förre sekreterare som är insatt i nomineringsspelet och nu är vice chef för Nobel-museum samt fysikprofessor Anders Bárány med anledning av "Fysikens år" om Einsteins och den moderna fysiken.
Bárány avslöjar en ny attityd från fysikerna och förväntan på en ny fysikteori."

Om fysiker är så dogmatiska - hur förklarar du det här samtalet med Bárány, en av mina lärare för övrigt, som du hänvisar till på din hemsida?

Om du hade nåt nytt att tillföra skulle du omfamnas med båda armarna - det är jag säker på. Angående resonemanget från ovan - vart har du fått ifrån uppgiften att banhastigheten hos alla stjärnors i en galax är konstant? Vilka mätningar/experiment refererar du till - eller är det bara nått du drömt/sett i kristallkulan?

Sist men inte minst: Det är ett säkert kort att kunna dra med grindvakts-anklagelsen när argumenten tar slut, eller hur? Istället för att släppa din dogm när du är motbevisad drar du fram dessa billiga anklagelser.

Bra gjort och blogga på! :)

Hallå Mikael och krya på dig.

På tal om James Randi så är det nog helt riktigt som bl a David Icke påstår att han är en dömd pedofil. Se länk
http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=1351&view=previous&sid=949fdbcd2ad9c2f507310bbac7ba67fe

mvh
Wikhall

Skicka en kommentar

Länka till detta inlägg

Skapa en länk

Mikael Wälivaara

Om mig

  • Mikael Wälivaara
  • KIVIK, Skåne, Sweden
  • "Food for thought", eller tankeföda som man skulle kunna översätta det med, till andra hungrande själar, som jag.
Min profil