« Hem | Dissidenter uttalar sig om växthuseffekten » | M/S Estonia: Chalmers ställer sig bakom haverikomm... » | Airbus gör jätteförlust på dollarraset » | Gratis föredrag om 11 september lördag 24/11 i Sto... » | Global Dimming Renare luft kommer att stå oss dyrt... » | Facebook -- hittar man något under ytan? » | Kucinich vinner stor enkät bland demokratiska gräs... » | En större skandal än Watergate men media tiger » | Underhållning à la Google News » | Gröna gubbar från Mars... »

Yttrandefriheten i USA
röstades bort med sifforna 405-6

I syfte att kunna ta i med hårdhanskarna mot radikala organisationer, religiösa fundamentalister eller inhemska terrorister, röstade USA:s representanthus (en av de två kamrarna i kongressen) i veckan igenom en kraftig inskränkning i yttrandefriheten i USA. Bara 6 representanter röstade emot. Går förslaget igenom senaten, vilket mycket tyder på, så är all aktiv opposition mot regeringen i princip förbjuden...

Ibland spelar det knappt någon roll vilken rubrik man skriver, det blir bara fullständigt absurt och ofattbart ändå. Jag hade faktiskt nästan kunnat skriva "tankefriheten", men det hade bara låtit alldeles för orwellskt.
Lagförslaget har titeln: the Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act, eller på svenska, Lagen för förebyggande av våldsam radikalisering och inhemsk terrorism. Vill du läsa det, så heter det nu Senate Bill 1959, i representanthuset hette det H.R. 1955.

I förslaget definieras det på följande sätt:
...'ideologically based violence' means the use, planned use, or threatened use of force or violence by a group or individual to promote the group or individual’s political, religious, or social beliefs[...]
... "ideologiskt baserat våld" betyder användandet, det planerade användandet eller hotet om användade av motstånd eller våld från en grupp eller en individ för att föra ut gruppens eller individens politiska, religiösa eller sociala uppfattningar[...]
Alla former av motstånd, alltså även att bara tänka det högt, blir således utsatt för domstolars godtycke, om detta skulle bli lag.

Det verkar som om amerikanerna har glömt att landet kom till genom en revolution... Den så ikoniserade Declaration of Independence, oavhängighetsförklaringen från den brittiska kronan år 1776, säger bland annat:
--That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government[...]
-- Att när helst någon form av regering börjar förstöra dessa mål [liv, frihet och sökande efter lycka], är det folkets Rätt att förändra eller avskaffa den, och upprätta en ny regering[...]
Då, 1776, hette förtryckaren kung George III. Idag heter han kung George Jr...

Andra bloggar om: , , , , , ,

Denna ruskiga nyhet skapar overklighetskänslor, speciellt som nyheten tycks vara obefintlig i vanliga nyhetsmedia.

Man grips också av en släng av uppgivenhet, när man ser en hel nation rasa sönder och samman och inte kan göra mycket åt det.

Ja det är mycket svårt att försöka begripa vad som rör sig i skallen på alla dessa 405 som röstat för ett dylikt lagförslag.
Och demokraterna är ju i majoritet just nu.
Knappast kan alla vara heller offer för utpressning av någon med komprometterande bildmaterial från någon orgie....

Som Joakim skriver, det känns overkligt. Men det är tyvärr inte förvånande. Inget kan nog förvåna mig längre....
Att det inte syns i media, visar bara på hur hårt styrda dom är. Eller kontrollerade kanske är ett bättre ord. Finns för många saker som tyder på det är det motsatta.

För att få så många att rösta ja räckte det väl med att någon viskade "anthrax". Dom vet ju hur det gick sist det kortet spelades ut.

Jag misstänker att du målar fan på väggen nu. Jag har visserligen inte läst förslaget, men om jag utgår från ditt citat så kan jag inte se något märkvärdigt alls. Man vill kort sagt precificera lagen vad beträffar våld eller hot om våld med politiska, religiösa eller sociala förtecken. Våld och hot om våld var helt säkert något tämligen förbjudet redan före detta.

Visst det kan vara nåt lurt med förslaget ändå, det skulle inte förvåna mig om man lusläser det. Just det fakum att man vill förbjuda något som redan är förbjudet brukar tyda på begravda hundar. Jag misstänker att det kan handla om ett öppnande för mer övervakning av element som kan misstänkas resultera i den sorts våld förlaget talar, och däri kan en fara ligga - att övervaka de som inte gjort något = oskyldiga. Men om det citat du valt att återge var det värsta du kunde hitta, så ser jag inget konstigt alls.

//steelneck

Hehe.. sitter å småflinar åt mitt eget skrivfel "precificera", funderar om jag tänkte på precisera samtidigt som händerna försökte med specificera, eller om det kan varit tvärt om.. Precificera, hmm.. låter som ett riktigt fint ord :-)

//steelneck

I en rationell och demokratisk värld vore detta säkert bara att uppfatta som ett olycksfall i arbetet -- orosmomentet är ju först och främst hur domstolar kommer att tolka detta, och ytterst USA:s HD.
Med tanke på den sammansättning som HD har idag är det mycket tänkbart att det kan gå riktigt illa. Ta som exempel den där tysken som kidnappades och torterades "av misstag" och som sökte upprättelse -- HD tog inte ens upp målet, med hänvisning till sekretesskäl.

Men det är också en åsikts- och yttrandefrihetslag, eftersom den till exempel kriminaliserar all propaganda som är revolutionär eller omstörtande av något slag (som ett teoretiskt exempel, att starta medborgargarden emot Blackwater...).

Fan på väggen hara de målat dit själva -- frågan är bara om han håller sig där.

MW

PS: Och "precificera' är en utomordentlig neologism. Något man till exempel alltid ska göra innan man drar igång med något projekt.
:-)

MW

Håller inte med dig. Anser man att domstolarna läser lagen som fan läser bibeln så spelar det liksom ingen roll, då behövs inga nya lagar eftersom domstolen då ändå kan säga att tortyr är humant och att krig är fred osv.. Det kan vara så att förslaget vill begränsa åsikts och yttrandefrihet, jag har fortfarande inte läst det. Ditt citat säger dock inte det och det är därifrån jag utgick. Citatet handlar endast om handlingar, närmare bestämt bruk av våld och hot om sådant, men även stämpling till brottet. Lagar om detta har vi i sverige också. Det är inte tillåtet för en politisk grupp att hota med våld i sverige, och man kan bli dömd redan för stämpling till sådana brott. Att starta ett medborgargarde som med våld skulle hindra t ex. Securitas (jmfr Blackwater) från att utföra sitt arbete är synnerligen brottsligt.

Lusläs gärna förslaget, för det kan finnas en hund begraven i detaljerna, just eftersom tillgripande av våld (annat än rent självförsvar), stämpling till våldshandlingar och hot om våld redan är brottsligt, alldelens oavsett om det sker i politiska eller religiösa syften. Du borde kunna hitta bättre delar att citera som avslöjar förslagets syfte. Ja, dvs. om det har ett dolt syfte och inte är vad det utger sig för att vara vid en hastig titt.

//steelneck

Med all respekt, steelneck, så är det inte bara jag som målar fan på väggen -- Dennis Kucinich drar samma slutsats som jag, liksom en av de mest välunderrättade amerikaner jag känner till, Randi Rhodes.

Just precis, Kucinich säger "people don't read these Bills". Läs den, sedan kanske du kan hitta ett bättre citat. För det citat du hade kopierat säger inte det du påstår. Skall man kritisera något och få genomslag för det man säger så duger det inte med att ropa varg. För det betyder att man inte har något krut i kanonen, detta alldelens oavsett om man har rätt eller inte. Hitta vad som är fel på förslaget och kritisera detta.

Nu har jag skummat igenom HR 1955, och kan konstatera att det inte på något sätt handlar om någon ny lag, utan om tillsättandet av en kommission. En kommission med uppgift att utreda "Violent Radicalization and Homegrown Terrorism", som 18 månader efter första mötet skall komma med en slutrapport till presidenten och kongressen. Vidare föreslår de att sekretariatet för "Moderlandets säkerhet" (det blir absurt på svenska) skall etablera, eller utse ett universitetsbaserat center för studier kring våldsam radikalisering och inhemsk terrorism. Detta center skall vara den federala staten behjälplig med utbildning och forskning. Centret skall studera de sociala, kriminella, politiska, psykologiska och ekonomiska rötterna till våldsam radikalisering och inhemsk terrorism. Det skall utarbeta metoder för de federala, delstats och lokala avdelningarna för moderlandets säkerhet att motarbeta våldsam radikalisering och inhemsk terrorism. Centret skall behjälpligt med utbildning, skrivna material, analytisk förmåga och professionella resurser.

Således, inge nya lagar. "Bara" en komission och ett nytt utbildningsceter. Thats it folks...

Vad man kanske behöver lusläsa mycket nogrant är vilka befogenheter komissionen och det där "centret" ges, för där kan det nog gå lite väl långt, med tanke på redan beslutad amerikansk övervakning av oskyldigt folk.

//steelneck

Ursäkta mig steelneck, men jag har haft så mycket i huvudet de senaste dagarna, att jag inte såg vad du syftade på i det jag hade skrivit.

Du har alldeles rätt på den viktiga punkten att det inte är en inskränkning av yttrandefriheten ännu, utan en kommission i syfte att se hur man kan inskränka friheten för bland andra sådana som funderar i omstörtande banor...

Det är just definitionen av vilka som ska omfattas som är det läbbiga -- det jag citerade. Så, det är inte avskaffandet av tankefriheten, där gick jag för långt, utan förberedelsen för ett framtida avskaffande. För en kommande tankepolis.

MW

Fast man kan ju stilla undra vad som händer om det där "centret" i sina studier kommer fram till att korrupta politiker är den största roten. Mån tro vilka metoder de då tänker utarbeta för DoHS att mota olle i grind.. Ahhrgggh, systemet imploderar.

//steelneck

Skicka en kommentar

Länka till detta inlägg

Skapa en länk

Mikael Wälivaara

Om mig

  • Mikael Wälivaara
  • KIVIK, Skåne, Sweden
  • "Food for thought", eller tankeföda som man skulle kunna översätta det med, till andra hungrande själar, som jag.
Min profil