« Hem | Älska fostret – hata barnen » | När Blackwater behöver PR som mest... Gissa vad s... » | Boston Legal i politisk samhällsdebatt » | Bushs kompis, shejken som al-Qaida mördade, var en... » | Ibland måste vi skjuta för att döda, säger chefen ... » | 2-meters transvestit hittad död efter sexparty med... » | Ny nordisk webbsida om det utomjordiska » | Lika som bär » | Rachel Maddow fick flytta Irandebatt... för Britne... » | En stunds ödmjukhet Vår avslöjande okunnighet »

Ezra Pound 1885-1972

Av Lars Österman

Att prata poesi och poeter betraktas ofta som förnämt tidsfördriv och högkultur. Och högkultur är väl direkt inget för oss tuffingar som till vardags drar våra modiga slutsatser om världens hemliga maktstrukturer och troliga konspirationer. Så varför vill jag blogga om ett för de flesta helt okänt namn, som Ezra Pound ?

Ezra Loomis Pound föddes 1885 i Hailey, Idaho, studerade språk, är närmast känd för sin imagism samt för att ha varit andlig mentor till bl.a. de stora amerikanska författarna James Joyce, Ernest Hemingway, D.H. Laurence, T.S Eliot
Uppslagsverken vet dessutom att berätta att Ezra Pound fängslats för landsförräderi efter Andra Världskriget och tillbringade tolv år, 1946-1958, på St Elizabeth Hospital (avsett för kriminella galningar) i Washington, DC.

Vid sidan av det uppslagsverken avslöjar, så sysslade Ezra Pound även med mycket annat mindre känt. Man kunde förenkla det hela genom att uttrycka som att han ägnade en stor del av sitt liv för att bekämpa tyranni och orättvisa.
Han intresserade sig bl.a. för statsfinans och ekonomi, och blev tidigt attraherad av det som idag kalla Social Credit -- en rörelse som en viss brittisk major, C.H Douglas startade. Social Credit avslöjade orsakerna till den ekonomisk misären efter sekelskiftet.
Ett elände med fattigdom och arbetslöshet trots ett överflöd av varor och ett samhälle redan då fullt med tjänster att köpa. Social Credit avslöjade också varför krig var ekonomiskt lönsamt för vissa kretsar -- samt varför samhällets pengar inte kan betraktas som en simpel vara, utan måste förbli en måttstock för produktivitet och kreativitet.

Ezra Pound begrep hur destruktiv verkan de kommersiella penningintressena har, och hur nationen och dess kultur förr eller senare offras på ekonomins altare. C.H Douglas många böcker, Economic democracy(1920) The Monopoly of Credit (1931), The Use of Money (1935) ,The Alberta Experiment (1937), förklarade orsakerna till att samhällets bästa kreativa krafter inte ges möjlighet att blomstra.

Första Världskriget hade i själva verket sina upphovsmän bland internationella kapitalister, vars rivalitet och hämnlystnad drivit fram onskefull propaganda, som i sin tur motiverade olika hemliga kretsar att konspirera mot tsaren i Ryssland samt tronföljaren i Österrike-Ungern. Den s.k. ryska revolutionen var ingen folkets revolution utan den internationella finanselitens kupp.

Ezra Pound hörde definitivt till den relativt lilla intellektuella skara som begrep krigshetsarnas dolda ekonomiska motiv. Och den Stora Depressionen 1923 visade för Pound att de internationella bankirna inte skydde några medel i sin girighet efter allmänhetens förmögenhet och samhällets egendomar.

Ezra Pound omfattade C.H. Douglas ekonomiska teori, som påvisade att ett alternativt ekonomiskt system med statliga räntefria krediter (social credit) skulle öka hela befolkningens köpkraft och därmed både frigöra samhällelig kreativitet vid sidan av att frånta bankirerna och finansiererna den oskäliga destruktiva makt de med tiden kommit över. Ezra Pound insåg vilken potential en dylik penningreform hade och omfattade därför hjärtligt Social Credit - rörelsens samhälleliga lösningar.

Äntligen hade han kommit på hur Penningens Makt, som omintetgjort kulturen, nu kunde avväpnas!

Under 1930- och 1940-talen författade Pound en serie pamfletter om ekonomi och politik. Bland dessa kunde speciellt nämnas America, Roosevelt and the Causes of War, 1944, som publicerades i Mussolinis Italien.
Han hade nämligen attraherats av nyheter om ovanliga ekonomiska program som genomfördes både i 1930-talets Tyskland och Italien. Följaktligen hade Pound känt sig tvungen att resa dit där historia skapades.

Mussolini hade i offentligheten talat sig varm för samma slags monetära reformer som Social Credit-rörelsen omfattade. Därför söker sig Pound till "il Duce" och blir imponerad över hans enorma energi och löften om reformer. År 1933 har Pound ett sammanträffande med Mussolini personligen och utbyter synpunkter om drastiska penningpolitiska reformer. Pound tolkar situationen som en tidernas chans att i praktiken genomföra det ekonomiska reformprogram som major Douglas utstakat.
C.H. Douglas hade mött starkt politiskt motstånd i sitt hemland, Storbritannien och hans modeller hade ännu inte blivit testade i praktiken.

Att eliminera räntan och dess fördärvande verkan på kreativiteten i samhället var Pounds första och främsta projekt. Den som (ännu) inte begriper vidden av vad en dylik räntereform skulle åstadkomma kan ha svårt att inse varför Ezra Pound formligen var så innerligt trollbunden av dessa konstruktiva samhällsreformer.

Vid sidan av sin politiska och ekonomiska aktivism åstadkom Pound sina största litterära verk under tiden i Italien 1924-1946. Av dessa är det ambitiösa storverket The Cantos i klass för sig. Canto LXV som har namnet "With Usura" (svensk översättning, Vid Ocker). Dikten är för lång att citeras i sin helhet. Följande exempel belyser stilen:

WITH USURA

wool comes not to market
sheep bringeth no gain with usura
Usura is a murrain, usura
blunteth the needle in the the maid's hand
and stoppeth the spinner's cunning.


Vi har, tack vare internet, även förmånen att kunna få lyssna på författaren, som här själv läser sin dikt WITH USURA. Lägg märkte till det lidelsefulla uttryckssättet och med hurudan känsla en sann upplyst humanist betraktar räntans destruktiva betydelse i det mänskliga samhället.

Pound insåg rätt tidigt att Andra Världskriget var i anstiftande och gjorde allt han kunde för att upplysa sina landsmän om den uppenbara konspiration Penningmakten utövade. Pound ansåg sig tvingad att med alla medel verka för att undvika en katastrof. Hans desperation blev i praktiken ett hundratal radioprogram, och efter att han förvägrades sända sina program från hemlandet, åkte han till Italien och sände dem på kortvåg från Rom till USA med stöd av fascisregimen i Italien 1941-1943.
Han försökte på ett pedagogisk sätt undervisa sina landsmän om var det verkliga problemet fanns, vilka som stod bakom krigshetsen i USA och vilka motiv de hade. Inte att undra på att han senare (med facit på hand) har stämplats som både judefientlig, antisemit och landsförrädare. Pound blev gripen år 1945 av amerikanska armén och placerades på samma läger som andra fientliga "krigsförbrytare". Han förpassades senare till Washington, dömdes aldrig utan ansågs vara ett mentalfall och tvingades vistas på anstalt i 12 år. Hemingwayoch flera andra av hans närmaste vänner försökte i olika lägen plädera för hans frigivning. En annan samhällsfalang mera destruktiv krävde i ett skede dödsstraff åt honom. En källa skriver så här om den här tiden:
" By 1953 Pound had still not been formally diagnosed. Enquiries form the Justice Dept. solicited an admission that at most Pound had a "personality disorder."

En annan källa konstaterar:

" Franklin D. Roosevelt had personally ordered Pound's indictment, spurred by the demands of his three personal assistants, Harry Dexter White, Lauchlin Currie, and Alger Hiss, all of whom were subsequently identified as being connected with Communist espionage."

Under sin tolv år långa tvångsvistelse i St Elizabeth Hospital kom Pound i kontakt med den unga författaren Eustace Mullins. Pounds anställde honom för tio dollar om dagen att i Library of Congress (det amerikanska kongressbiblioteket forska i hur det gått till då den privata centralbanken Federal Reserv System kom till.

Mullins själv beskriver sitt möte med Ezra Pound så här:
"In 1949, while I was visiting Ezra Pound who was a political prisoner at St. Elizabeth's Hospital, Washington, D.C. (a Federal institution for the insane), Dr. Pound asked me if I had ever heard of the Federal Reserve System. I replied that I had not, as of the age of 25. He then showed me a ten dollar bill marked "Federal Reserve Note" and asked me if I would do some research at the Library of Congress on the Federal Reserve System which had issued this bill. Pound was unable to go to the Library himself, as he was being held without trial as a political prisoner by the United States government."
Eustace Mullins lyckades småningom komma över synnerligen intressant material, och började under Pounds vakande öga skriva på boken Secrets of the Federal Reserve. Det preliminära manuskriptet till boken blev i stort sett färdig på några år, i 50-talets början, men det visade sig vara omöjlig att hitta ett förlag som var villigt att publicera den. Mullins beskriver situationen själv så här:
"Eighteen publishers turned it down without comment, but the nineteenth, Devin Garrity, president of Devin Adair Publishing Company, gave me some friendly advice in his office. "I like your book, but we can't print it," he told me. "Neither can anybody else in New York. Why don't you bring in a prospectus for your novel, and I think we can give you an advance. You may as well forget about getting the Federal Reserve book published. I doubt if it could ever be printed."
Boken kom sent omsider att ges ut med privata medel, av två av Ezra Pounds lärljungar, i liten upplaga på västkusten år 1952. Den publicerades då med titeln Mullins on the Federal Reserve. En annan (pirat)upplaga visade sig ha publicerats är 1954 i New Jersey under titeln The Federal Reserve Conspiracy.

År 1955, gav Guido Roeder ut boken på tyska i Oberammergau, dåvarande Västtyskland. Bokens hela upplaga på 10.000 exemplar, konfiskerades och brändes av statliga tyska agenter ledda av Dr Otto John. Mycket lär tyda på att ordern ursprungligen kom från USA.
Långt senare, först år 1980, kunde en ny tyskspråkig upplaga ges ut eftersom amerikanska regeringen tydligen inte mera då dikterade de interna affärerna i Väst-Tyskland.

Eustace Mullins forsatte emellertid, uppmuntrad av Ezra Pound att forska i intrigerna kring Federal Reserve. Mullins kunde skriva nya kapitel om hur USA i själva verket, trots frihetskriget 1812, i själva verket i praktiken hade fortsatt att vara en ekonomisk och finansiell koloni till Storbritannien. ( The London Connection )
Mullins stötte nu för första gången på dokument som visade vilka Federal Reserves ursprungliga aktieägare var och kunde spåra deras London. Han berättar själv om Ezra Pounds viktiga roll i hur boken kom till:
"This book was from its inception commissioned and guided by Ezra Pound".(..) Although this book in its inception was expected to be a tortuous work on economic and monetary techniques, it soon developed into a story of such universal and dramatic appeal that from the outset, Ezra Pound urged me to write it as a detective story,... "
I believe that the continuous circulation of this book during the past forty years has not only exonerated Ezra Pound for his much condemned political and monetary statements, but also that it has been, and will continue to be, the ultimate weapon against the powerful conspirators who compelled him to serve thirteen and a half years without trial, as a political prisoner held in an insane asylum

Ezra Pound fick betala dyrt för sin aktiva roll i att våga försöka upplysa sina landsmän om de internationella bankirernas landsförrädiska roll i de processer som ledde till dels Första Världskriget, dels den Stora Depressionen och slutligen Andra Världskriget. Men Mullins har gjort allt han kan för att rehabilitera Ezra Pound och påvisa hans djupa patriotism. Den amerikanska historien under hela 1900-talet är de fakto en räcka helt otroliga målinriktade handlingar av Federal Reserves bankirer. Mullins konstaterar att USA, som var den rikaste nationen i världen år 1945 ,har av Federal Reserve transformerats till den mest skuldsatta år 1990. (Idag, 2007, är situationen om möjligt dubbelt värre.)
Han jämför USA av idag med situationen i Japan eller Väst-Tyskland år 1945.

Utan Ezra Pound skulle dessa synnerligen viktiga frågor aldrig ha blivit utforskade. Utan Pounds brinnande drive hade världen aldrig fått veta hur denna, en av världshistoriens största kupper kom att bli genomförd.

Mullins bok om Federal Reserve har fram till idag sålts i hundratalstusen exemplar utan den minsta satsning på reklam. Boken finns idag att ladda ner på tiotals hemsidor, något Mullins smått beklagar. Men, han konstaterar samtidigt att det viktigaste trots allt är att folk blir upplysta om vad som har skett.

Ezra Pound skrev f.ö. själv ett förord till den första upplagan av Secrets of the Federal Reserve som kom ut 1952:
"Something momentous. One cannot fathom men's motives and this pair probably believed in what they were up to. What they did not believe in was representative government. They believed in government by an uncontrolled oligarchy whose acts would only become apparent after an interval so long that the electorate would be forever incapable of doing anything efficient to remedy depredations."
Men senare, efter sin internering och status som politisk fånge kunde han inte längre låta sitt namn synas utan att räkna med ytterligare repressalier, säger Mullins. Inte heller kunde han tillåta att boken tillägnades honom - trots att han sett till att den blivit skriven. Mullins kan numera med stor tacksamhet, nära på ett halvt sekel senare i nyare upplagor lägga till dessa behövliga rader om Ezra Pounds roll i der hela.

Slutligen vill jag återge hur Mullins beskriver hur en av hans egna goda vänner, med en högre ställning i en investeringsbank i New York reagerade då Mullins skrev och bad om hjälp för att få Pound ut ur helvetet i St Elizabeths Hospital.
Mullins påminde honom om att Pound trots allt var en välgörare som främjat den amerikanska litterära konsten kanske allra mest av alla.
Investeringsbankiren skrev tillbaka, att Mullins vän Ezra Pound mycket väl kunde stanna där han är!

Eustace Mullins förstod då att för bankiren och sina kolleger kommer Pounds alltid att vara fienden.

Ezra Pound flyttade efter sin plötsliga frigivning år 1958 tillbaka till Italien där han senare dog 1972.

Enligt min personliga uppfattning hör Ezra Pound till mänsklighetens största verkliga välgörare trots att bara en försvinnande liten bråkdel av oss alla idag alls är medvetna om saken.

Video 1t 39 min med Eustace Mullins

Mera video med Mullins

Ezra Pound tribute video


Andra bloggar om: , , ,


Blev lite långt - och texttyperna fick jag inte ordning på. Mikael kanske hjälper med det, snälla !

;-)

GooodMorgon Mikael,

Nu gäller det verkligen för dom av oss som VET det här - att inte vara EMOT att det har varit - är - och inte så lite troligt kommer att bli inte så lite av det här framöver också !

Lite av vägvisning om varför detta är så fundamentalt viktigt - ifall Wi strävar efter en annorlunda framtid - finner Du kanske i min HELT NYA inledningen på min hemsida. Så ifall Du är nyfiken - så är det bara att klicka dit på högst två ögonblink.

Ha det...
vännen Josef

Mycket intressant läsning.

Jag förstår att allt inte är svart eller vitt, men har ändå lite svårt att begripa hur Ezra Pound kunde använda Mussolinis Italien som plattform för sina idéer. Var han helt blind för vad som hände i fascisternas Italien? Här krävs en förklaring.

Att ryska revolutionen inte var en folkets revolution är väl de flesta överens om i dag, men jag har även läst någonstans att Sovjetunionens sammanbrott inte heller var resultatet av något folkligt uppror eller missnöje. Verkar mera ha med frysta krediter från USA att göra. Här saknar jag dock källhänvisningar.

Det jag skriver om Mussolinis Italien baserar sig till största på de källor artikeln anger, även diverse videointervjuer med Eustace Mullins. Dessutom har man vid 48-års ålder hunnit läsa en hel del annat.

Vi måste idag även försöka inse att det vi genom historieskrivningen, serverats om Mussolini och fascistperioden i Italien ingalunda återger annat än det vissa maktcentra vill att återges. Allt annat har strukits.
Vilka de samhälleliga ekonomiska manipulationera var, och vilka verkliga processer som ledde till en situation där fascismen - av folket - upplevdes som lösningen, är inget vi får läsa om i mainstreamedia.

Kapitlet C.H. Douglas har, även det helt sonika strykts ur den officiella värlsdhistorien. Douglas var något av en världskändis på 20-30-talen, som reste runt världen och talade om fördelar med sociala krediter och om ekonomisk demokrati till tiotalstusen åhörare.
Rik som fattig omfattade hans syn eftersom han kunde påvisa att orättvisorna inte berodde på dom bättre lottades utsugning, utan hela systemet hade ett räknefel: räntan !
Krigsförberedelserna 1939-41 tog tyvärr till stor del död på hans idéer. Även Roosevelts New Deal bidrog till det.
Spåren av Douglas idéer finns kvar för den som kan söka. Vi har socialcreditpartier ännu idag i Canada, Australien, Nya Zeland. Salomonöarnas premiärminister Manasseh Sogavare representerar det lokala socialcredit partiet.
Som jag ser det är det är det närmast självklart att även Mussolini begeistrades av Douglas fina ekonomiska reformprogram.
Eftersom Pound tydligen älskade det kulturella Italien och bodde där största delen av sitt vuxna liv är det inget märkligt i det att även han liksom de flesta italienare såg
Mussolini som ett slags "frälsare".

Bernard Lietaer är också en varm anhängare av olika sorters, framförallt då lokala ekonomiska system, detta trots att denne Lietaer är en av skaparna bakom den europeiska valutan euro. Här två intervjuer Money, Community & Social Change och Beyond Greed and Scarcity. Båda intervjuerna som är rätt långa är mycket läsvärda.

//steelneck

//steelneck

Helt riktigt. Jag köpte för några år sedan Bernard Lietaers bok The Future of Money. Den har en bilaga, A Primer On Money som klart och koncist visar hur dagens 10%-kassareservbaserade penningmultiplikatoreffekt verkar
i praktiken.

Han visar också i boken vilken nettoeffekt dagens räntepraxis har:
Den överför medel till den rikaste 10%:n i samhället. Alla andra är nettobetalare.

"Att prata poesi och poeter betraktas ofta som förnämt tidsfördriv och högkultur. Och högkultur är väl direkt inget för oss tuffingar som till vardags drar våra modiga slutsatser om världens hemliga maktstrukturer och troliga konspirationer."


En invändning Lars: "I begynnelsen fanns ordet".

"Högkultur" är också ett sätt att vara sanningssökare. Ezra var inte den ende tuffingen i sällskapet...

Kan Ameron vara ett sätt att pådyvla Canada och Mexico USAs skuldberg för att undvika att andra länder börjar få ekonomisk kontroll över USA? US financial watchdog says economy at risk from 'non-ally' bondholders (även Iran nämns).

Vad kan ligga bakom "China has been buying US Treasury bonds faster than any other big country"? Vad är det för ett spel vi ser egentligen?

Visstja, bara som ett tips. Kunskapskanalen kör något i kväll under två timmar som kan vara intressant, med början 22:00, Tema: AB krig och död - Privata arméer - Den enes död...

//steelneck

Ordets makt är ofta undervärderad, där har du rätt ingeniören.

Problemet idag är väl mest det att folk inte läser mer utan nöjer sig med att låta sig invaggas i en stilla magisk dvala av dosan-som-stoppar-oss med en disneyversion av världshistorien. Typ Shindlers List och andra vilseledande distraktioner.

Tema: AB krig och död - Privata arméer - Den enes död.

Jag blev nyfiken och kollade.
Programmet går i repris torsdag den 11 oktober kl. 20:00

AB krig och död. Det var två mycket intressanta timmar, i synnerhet intervju-bitarna mellan dokumentärerna. SVT fick en skopa beröm av mig i sin e-post. Helt kort skulle det kunna förkortas så här: AB krig och död - Hur politiken undslipper "accountability", dvs. hur man går tillväga så att ingen behöver ta ansvar. Thugs rent ut sagt.

//steelneck

----------------------
Lars,

Din intressanta berättelse om Ezra Pound påminner något om den svenska politiska fången Alf Enerström.
Det är också en människa med moral och mod och integritet som kritiserade makten..
Den socialdemokratiska elitmaffian såg då till att hans bankkonto spärrades så att han inte klarade sin ekonomi och att LO som var hyresvärd ordnade vräkning. Alf Enerström provocerades att försvara sig och dömdes till livstid på mentalsjukhus där han misshandlas och tvångsmedicineras.

Detta borde vara en upprörande skandal, men den korrumperade nomenklaturan av media och politiker är nöjda och tysta (eller skrämda och tysta?).

Jag har försökt att få några journalister och några politiker som pratar om demokrati och rättvisa intresserade -- men icke.
Inte heller föreningen Amnesti är intresserade (dom säger sig kämpa för att få politiska fångar fria)

Läs mer själv på t.ex.
http://www.alfenerstrom.se/Omansklig.html

eller googla.

Ingvar:

Om Zbigniew Brzezinski är en av hjärnorna bakom Amnesti och även har varit deras ordförande en gång i tiden, så förklarar det mycket av deras agerande - eller hur?

Lars Österman:

Hade först nu tid att läsa hela artikeln. Härligt med långa artiklar när de är så bra skrivna!

Hade inte en aning om vad Ezra gick genom.

Underbart när du lägger in en historisk dimension i berättelsen om Social Credit, C H Douglas...

... det känns som om en ny värld öpnar sig...

Inspiration behövs, speciellt när det är total idetorka hos våra politiska partier. Man diskuterar om skattesänkningar på några hundra kronor, och hur dessa ska fördelas mellan olika grupper. Löjligt.

Man har bivit "lärd" att vi lever i den bästa av världar och att man kanske kan bättra på lite här och lite där, men själva grunderna får man inte ens i tanken försöka rubba, för det går inte - det nuvarande systemet är i det närmaste ett "naturlag".

Forsätt bara på, och gärna med långa artiklar.

PS Länken: http://www.archive.org/details/AmericaRooseveltAndTheCausesOfThePresentWar1944 fungerar inte

Ingeniören,

Du har rätt, linken tycks inte fungera mera. Korrigerade den till en anna sida. Men det är svårt att hitta nåt konkret om skriften ifråga.

Tack Lars för dina klargöranden. Jag får visserligen inte ihop alla pusselbitar ännu, men tycker precis som ingenjören att det behövs lite nya infallsvinklar, idéer och visioner.

Läste om Mona Sahlins "visioner" för ett tag sedan. Det handlade om stödmiljarder till några storstadsförorter och lite vindmöllor. Nej, grunderna för vårt ekonomiska system får man tydligen inte rubba. Politiken har blivit ett självändamål för många. Det viktigaste är att få och klamra sig fast vid makten.

Hannelore

Du konstaterar helt riktigt att systemet är svårt att rubba.

Tror jag skall försöka funderar lite på vad man kan göra för att bryta sig ut.Återkommer om ett tag till den saken.

;-)

Även Tolkien var mot det mnetära systemet.Tolkien var väl medveten om vilka som styrde världen och att dessa var bankster råder det inga tvivel om:

"The true equation is "democracy" = government by world financiers."
- J.R.R. Tolkien, in "The Letters of J.R.R. Tolkien"

"The main mark of modern governments is that we do not know who governs, de facto any more than de jure. We see the politician and not his backer; still less the backer of the backer; or, what is most important of all, the banker of the backer."
- J.R.R. Tolkien, in "The Letters of J.R.R. Tolkien"

"Throned above all, in a manner without parallel in all past, is the veiled prophet of finance, swaying all men living by a sort of magic, and delivering oracles in a language not understood of the people."
- J.R.R. Tolkien, in "The Letters of J.R.R. Tolkien"

"There should only be one source of money; one fountainhead from which flows the nation's blood to vitalize commerce and industry, ensure economic equity and justice and safeguard the welfare of the people. . . . In other words, it has always been and still is our contention that the prerogative of creating and issuing the money of the nation should be restored to the state."

Om "Sagan om Ringen" metaforiskt ska tolkas som en saga om finansväsendet och dess banker kan kanske ifrågasättas men visst finns det mycket som talar för det. Enligt denna tolkning ska ringen föreställa BIS, centralbankernas centralbank, (Bank of Englandshette för övrigt Montague Norman Ring och tillsatte Hitler med sin polare Schacht. Montague hade också kopplingr till Bush genom Harriman, Prescot Bush var ju som ni säkert vet bankir åt Hitler och dömd för "trading with the enemy" ). De övriga ringarna kan ses som de nationella centralbankerna. Vulkanberget med det allsmäktiga ögat där ringen kastas kan ses som förstörelsen av detta system som förslavar och underkastasr människor. På dollarsedeln finns en pyramid också med ett allsmäktigt öga.

"Trollkarlen från Oz" är dock en klockren metafor för penningmyglet. Den författaren var också mycket kritiskt till banksystemet.
Har själv skrivit en del om penningsystemet etc. Kolla gärna!
http://blogg.aftonbladet.se/11316/perma/548561/

Life_goes_on:

Utmärkt! Läste även din blogg och fann mycket matnyttigt! Jag är mycket intresserad av vad sker i Sydamerika och vill rekommendera den här artikeln som du länkar till i din blogg:

http://blogg.aftonbladet.se/12547/perma/514960

Det var en trevlig nyhet att även JRR Tolkien var en förespråkare av monetary reform.

http://www.barnesreview.org/Tolkien/tolkien.html

Above everything else Tolkien may be judged as an ardent supporter of monetary reform. He understood that money is not a form of wealth but a medium for the exchange of goods and services, He sought social justice through the adoption of an honest money system, which would distribute the benefits of the technological age to all mankind, and provide a secure basis for a future of progress and prosperity.

Man frågar sig VART har alla dessa kloka människor försvunnit i dagens värld ? Eller har förlagsbranchen blivit så infiltrerad ?

Det som sker i Venezuela är väldigt intressant. En anna intressant utveckling är vad som händer ibom SCO. Väst skriver i princip ingenting om detta. Ryssland, Kina och stan-länderna har gått ihop och hotar USAs geopolitiska mål i euroasia. Organisationen är byggd som en motvikt till NATO.
En regional utveckling i detta område skulle vara en katastrof för västs finansiella ekonomiska politik. USAs krig i området kan i mycket ses som ett sista försök att ha dollarn kvar som världsvaluta.
Har skrivit lite om SCO, läs gärna:

http://blogg.aftonbladet.se/11316/perma/555057/

Ledesen, hamnade hamnade i fel tråd!

Goda nyheter: Även författaren C.S Lewis var emot det monetära systemet och ansåg att ränta var av ondo och orsak till krig och elände:

http://www.whatmatters.nu/hef.html

C.S. Lewis, the lay theologian and author of the Narnia books that young people delight in, thought much about the causes of World War Two and wrote in 1943:

“There is one bit of advice given us by the ancient Greeks, and by the Jews in the Old Testament, and by the great Christian teachers of the Middle Ages, which the modern economic system has completely disobeyed. All these people told us not to lend money at interest; and lending money at interest . . . is the basis of our whole system.”

Jag skrev tidigare i denna tråd "Vad kan ligga bakom "China has been buying US Treasury bonds faster than any other big country"? Vad är det för ett spel vi ser egentligen?"

Nu vet jag en del av det: Ol in Africa. Ett citat:

"Today China draws an estimated 30% of its crude oil from Africa. That explains an extraordinary series of diplomatic initiatives which have left Washington furious. China is using no-strings-attached dollar credits to gain access to Africa’s vast raw material wealth, leaving Washington’s typical control game via the World Bank and IMF out in the cold. Who needs the painful medicine of the IMF when China gives easy terms and builds roads and schools to boot?"

//steelneck

Skicka en kommentar
Mikael Wälivaara

Om mig

  • Mikael Wälivaara
  • KIVIK, Skåne, Sweden
  • "Food for thought", eller tankeföda som man skulle kunna översätta det med, till andra hungrande själar, som jag.
Min profil